درس معماری اسلامی؛ منابع کارشناسی ارشد معماری اسلامی 1402

رشته معماری اسلامی و رشته مطالعات معماری ایران از گرایش های نسبتا جدید در کنکور کارشناسی ارشد معماری است. ناگفته پیداست که درس معماری اسلامی ایران در هر دو گرایش از اهمیت بالایی برخوردار است. در این نوشتار تلاش همکاران ما در موسسه معماری زرنقش بر این است تا مهمترین منابع کارشناسی ارشد معماری اسلامی …

درس معماری اسلامی؛ منابع کارشناسی ارشد معماری اسلامی 1402 ادامه »