نمونه موردی مجتمع مسکونی؛ تحلیل نمونه مجتمع مسکونی [51 PPT]

تومان23,500

دانلود نمونه موردی مجتمع مسکونی شامل دو فایل در قالب PPT در 51 صفحه است. این فایل شامل تحلیل نمونه موردی مسکونی داخلی و تحلیل نمونه مجتمع مسکونی خارجی است.

تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی [PPT]

مطالعه موردی مجتمع مسکونی و خانه ها اغلب شامل بررسی برخی از معروف ترین نمونه های معماری ایرانی و خارجی در تاریخ هستند. اگر چه هر یک از خانه ها توسط معماران مختلف و برای طیف وسیعی از مشتریان طراحی شده اند، با این حال بررسی و تحلیل نمونه مجتمع مسکونی و توجه به نقاط قوت و ضعف طرح و بهره گیری از تجربیات آن ها می تواند در طراحی یک نمومه موفق بسیار راهگشا و موثر باشد.

توضیحات فایل

پاورپوینت نمونه موردی مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی

اولین گام طراحی معماری، فاز صفر یا مرحله مطالعات معماری است. مطالعات اولیه یک طرح معماری شامل شناخت اصول و ضوابط طراحی و تحلیل و بررسی نمونه های موردی است. در این بخش ما پاورپوینت بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی و تحلیل نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی را در قالب PPT در اختیار شما قرار داده ایم. علاوه بر دانلود فایل ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید.

تحلیل نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی

مطالعه موردی مجتمع مسکونی و خانه ها اغلب توسط مجله های هنر و معماری دنبال می شود که توسط عکس های سیاه و سفید نمادین جولیوس شولمن جاودانه شد. نمونه های موردی اغلب شامل بررسی برخی از معروف ترین نمونه های معماری ایرانی و خارجی در تاریخ هستند. اگر چه هر یک از خانه ها توسط معماران مختلف و برای طیف وسیعی از مشتریان طراحی شده اند، با این حال بررسی و تحلیل نمونه مجتمع مسکونی از چند جهت ضروری به نظر می رسد.

اول اینکه اشتراکات بسیاری میان نیازهای روحی و جسمی انسان وجود دارد و از این بررسی پاسخ های موفق معماری به این نیازها می تواند راهگشای ما در امر طراحی باشد. همچنین توجه به نحوه برخورد معماران مختلف با طراحی مجتمع های مسکونی در طول تاریخ، استفاده از تجربه تاریخی جوامع مختلف در طراحی مسکن است. از سوی دیگر تحلیل نمونه موردی مجتمع های مسکونی ایرانی خارجی می تواند ما را ضعف های طراحی این آثار آشنا کند و از تکرار چنین ضعف هایی جلوگیری کند.

دانلود تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی [PPT]

دانلود نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی شامل دو فایل در قالب PPT و مجموعا در 51 صفحه است. فایل اول شامل بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی ایرانی در 14 صفحه است و فایل دوم شامل تحلیل نمونه مجتمع مسکونی خارجی در 37 صفحه است که در ادامه عناوین کلی این نوشتار آمده است.

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی

شامل تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی

نمونه موردی مجتمع مسکونی خارجی

مشخصات کالبدی مجتمع مسکونی پنس
مجتمع مسکونی چارلی
پلان و مقاطع
موقعیت
مجتمع مسکونی هلن
مشخصات کالبدی
نقشه های مجتمع مسکونی
مشخصات بلوک های مسکونی
سایت پلان و مشخصات بستر پروژه
مجتمع مسکونی ویو

نمونه مجتمع مسکونی داخلی

موقعیت و مشخصات کالبدی
مجموعه مسکونی زیتون اصفهان
ویژگی های نما و بلوک های مسکونی
ورودی های مجموعه
نقشه های مجموعه
مسیر حرکتی پیاده
مجتمع مسکونی پرینز
مدول های تکرار شونده در طراحی مجتمع
موقعیت و مشخصات پروژه
ترتیب چیدمان و طراحی عمومی خصوصی
سایت پلان مجموعه
کیفیت نورگیری و تهویه طبیعی
مشخصات کالبدی
مجتمع مسکونی مهرشهر کرج
مجتمع مسکونی دانی بروک
شش اصل طراحی مجتمع مسکونی
مشخصات کالبدی
ویژگی های کالبدی
بالکن ها و تراس ها
Zone A
نما و سیمای مجموعه
Zone B
پلان های تیپ طبقات
Zone C
مجموعه مسکونی پنس پلیس
بررسی دسترسی ها
سایت پلان مجموعه
نمونه هایی از پلان طبقات

نمونه موردی مجتمع مسکونی تحلیل نمونه موردی مسکونی نمونه مجتمع مسکونی PPT

بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی خارجی و داخلی

برای مطالعات بیشتر در زمینه طراحی واحد مسکونی و آپارتمان و مجتمع مسکونی مطالب زیر را دنبال کنید:

اصول کلی در طراحی مسکن و مجتمع مسکونی

نياز انسان به سر پناه از نیازهای مهم و اساسی بوده است و به همین دلیل احداث سرپناه از ابتدایی ترین و اساسی تریسن دغدغه های انسان محسوب می شده است. انسان آسایش و آرامش مورد نیاز خود را در سرپناه خود جستجو می کرد و خانه انسان از دیرباز محلی برای سکینه و آرامش او محسوب می شده است. بنابراین مسکن باید شرایطی ایده آل برای ساکنان خود اعم از بزرک و کوچک، پیر و جوان فراهم آورد و باعث آرامش و آسایش جسمی و روحی آن ها شده و زمینه رشد و تعالی آن ها را فراهم آورد.

نمونه موردی مجتمع مسکونی تحلیل نمونه موردی مسکونی نمونه مجتمع مسکونی PPT

مسکن يا فضاي زندگي بايد از دو جهت داراي كارايي  و کیفیت لازم باشد. اولی  جنبه هاي مادي و عواملی نظیر  ايجاد محيطي با درجه حرارت مطلوب، فشار و رطوبت مناسب، كوران و تهویه مناسب هوا، نورگیری مطلوب و دیگری از نظر جواب گويي به نيازهاي روحی و معنوي ساکنان، يعني ايجاد فضاي مناسب با فرهنگ و آداب ورسوم اجتماع. بدیهی است که اگر  اين دو شرط  باهم و در کنار هم تامین شوند  باعث ارتقا کیفیت محیط مسکونی شده و شرایطی ایده آل را برای ساکنان فراهم می آورند.

الگوی مسکن در گذشته

در گذشــته الگــوی غالــب مجتمــع هــای زیســتی كشــور، خانه های  تــک واحــدی بــود و ســا كنان مــی توانســتند بــا راحتــی و آرامش خاطر بــه فعالیــت هــای فــردی و خانوادگــی خود بپردازنــد.

نمونه موردی مجتمع مسکونی تحلیل نمونه موردی مسکونی نمونه مجتمع مسکونی PPT

نیاز به مجتمع های مسکونی در شرایط کنونی

امــروزه به دلایل مختلف از جمله رشد سریع پدیده شهرنشینی از یک سو ورشد جمعیت از سوی دیگرشــرایط دیگــری بر جامعه حاکم است و به جای خانه های تک واحدی نوع دیگری از سکونت در خانه های آپارتمانی و در مجتمع های بلنــد مرتبــه، میــان مرتبــه، كوتاه مرتبــه، بــرج مسکونی، مســکن اســتیجاری و نظایــر اینهــا مرســوم شــده است.

زندگی آپارتمانی در اغلب شهرها و بویژه شهرهای بزرگ در حال گسترش روزافزون است و توجه به ابعاد کمی مسکن بیشتر از ابعاد کیفی مورد توجه طراحان و سازندگان قرار می گیرد و در مواقعی باعث تنزل کیفیت مسکن می شود.

عوامل موثر در تامین مسکن

نمونه موردی مجتمع مسکونی تحلیل نمونه موردی مسکونی نمونه مجتمع مسکونی PPT

امروزه بحث  مسکن و مسائل مربوط به آن به یک مساله جهانی و مهم نیز تبدیل شده است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلات مختلف مانند رشد سریع جمعیت و کمبود  منابع مالی، مشکلات مربوط به زمین، کمبود نیروی کار ماهر و مهمتر از همه عدم برنامه ریزی مناسب در حوزه مسکن این مشکلات به صورت پررنگ تر و اساسی تر به چشم می خورند و خانه های مسکونی به لحاظ  شاخص های مطلوب مسکن در سطح پایین تری  قرار دارند.

مسکن به عنوان محل سکونت و آرامش انسان باید دارای ویژگی های خاصی باشد تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفا نماید. برخی از این شاخصه ها کیفی و برخی دیگر کمی هستند. پاسخگویی به نیازهای روحی و معنوی انسان که جز عوامل کیفی هستند پیچیدگی های خاص خود را دارند و برای دستیابی به آن ها باید مطالعات وسیع در حوزه فرهنگ و آداب و رسوم ملل هر منطقه صورت گیرد تا فاکتورهای به دست آمده به عنوان اصول کلی طراحی مسکن مد نظر قرار گیرند.

پاسخگویی به نیازهای کمی و عواملی که بیشتر با ابعاد و اندازه ها سروکار دارند تاحدی ساده تر بوده و توجه به برخی اصول و استانداردها می تواند تا حد بسیاری پاسخگوی این نیازها باشد.

همچنین برای کسب اطلاعات ببیشتر در زمینه اصول طراحی مجتمع مسکونی مقاله ” راهنما و ضوابط طراحی آپارتمان و مجتمع مسکونی ” را مطالعه کنید.

دانلود بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی خارجی و داخلی

در نهایت امیدواریم فایل PPT ارایه شده در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشد و با دانلود بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی، رساله طرح نهایی خود را بهبود دهید. علاوه بر تحلیل نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید و مطالب ما را دنبال کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونه موردی مجتمع مسکونی؛ تحلیل نمونه مجتمع مسکونی [51 PPT]”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…