مطالعات مهدکودک؛ اصول و ضوابط طراحی معماری مهدکودک [79 PPT]

تومان16,000

دانلود مطالعات مهدکودک شامل 79 صفحه در قالب PPT است. این فایل شامل استاندارد و ضوابط طراحی معماری مهدکودک و اصول طراحی مهدکودک و ضوابط طراحی مهدکودک و شرح ریزفضاهای مهدکودک از رساله خانه کودک است.

دانلود مطالعات مهدکودک و اصول طراحی مهدکودک [PPT]

رعایت ضوابط طراحی معماری مهدکودک یا مرکز رشد کودکان امری مغفول مانده است. به طوری که با افزایش تعداد مهدکودک ها، رعایت استاندارد طراحی برای کودکان امری ضروری است. با این حال، غالبا امکانات مورد نیاز برای صدور مجوز های لازم منوط به رعایت حداقل مسائل بهداشتی و ایمنی مانند کفایت حمام، خروجی و روشنایی محدود می شود. البته در شهرهای کوچک و بعضا حتی در شهرهای بزرگ این حداقل ها نیز رعایت نمی شود.

توضیحات فایل

مطالعات مهدکودک و ضوابط طراحی معماری مهدکودک

اولین گام طراحی معماری، فاز صفر یا مرحله مطالعات معماری است. مطالعات اولیه یک طرح معماری شامل شناخت اصول و ضوابط طراحی و تحلیل و بررسی پارامترهای موثر در طراحی و بررسی نمونه های موردی است. در این بخش از مطالعات مهدکودک ما به اصول طراحی مهدکودک و ضوابط طراحی معماری مهدکودک در قالب PPT پرداخته ایم. علاوه بر دانلود استاندارد و ضوابط طراحی مهدکودک ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید.

اصول طراحی مهدکودک

از آنجا که به دلیل مشغله های کاری بسیاری از کودکان بیشتر ساعات بیداری خود را در یک مرکز رشد کودک یا مهدکودک می گذرانند، این مرکز باید به گونه ای طراحی شود که محیطی ایمن برای پرورش و رشد سالم کودکان ما را فراهم کند. همه مراکز رشد کودک باید بر کیفیت مراقبت و رشد و تکامل کودک تاکید کنند.

برای این منظور، همه مراکز رشد کودک تشویق می شوند تا مناطق فعالیت فعال و غیرفعال را فراهم کنند که طیف وسیعی از بازی ها و یادگیری سازماندهی شده را در خود جای دهد و همچنین نیازهای کارکنان بزرگسال و والدین را برآورده کند و ایجاد روابط بین کارکنان و کودکان را تسهیل کند. در طراحی مهدکودک باید استاندارد و الزامات مربوط به طراحی برای کودکان به صورت جدی مد نظر قرار گیرد.

دانلود مطالعات مهدکودک و اصول طراحی مهدکودک [PPT]

دانلود مطالعات مهدکودک شامل یک فایل در قالب PPT است و در 79 صفحه گردآوری شده است. این فایل شامل اصول طراحی مهدکودک و ضوابط طراحی معماری مهدکودک و استاندارد مهدکودک از مطالعات معماری انجام یافته در رساله معماری برای مقطع کارشناسی و ارشد است که در ادامه عناوین کلی این نوشتار آمده است.

مطالعات مهدکودک و ضوابط طراحی معماری مهدکودک

79 صفحه پاورپوینت اصول طراحی مهدکودک

مهدكودك

بخش آمادگي

پوشش کف

روستا مهد

سالن غذاخوري

پوشش ديوارها

كاركنان مهدكودك

سالن فوق برنامه

میزها و صندلی ها

تجهيزات مهدکودک

فضاهاي تاسيساتي

پله ها

اصول مكانيابي مهد کودک

فضاهاي خدماتي

درها و پنجره ها

همجواری مهدکودک

سرويس بهداشتي

بهداشت  آب و فاضلاب

مكان استقرار مهد

استاندارد فضاي باز مهدکودک

بهداشت زباله

ریزفضاهای مهد کودک

نسبت بين تعداد كودكان و مربيان

گندزدايي در مهدكودك

فضای ورودی

استاندارد تجهيزات مهد كودك

بهداشت مواد غذايي

بخش شیرخواران

استاندارد  تجهيزات بهداشتی مهد

ظروف مورد استفاده

بخش نوپا

مقررات بهداشتی مهد کودک

مقررات ايمني در مهدكودك

مطالعات مهدکودک و اصول طراحی مهدکودک

در این نوشتار ﺑـﻪ گردآوری ﻭ ﺑـﻪﺭﻭﺯﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭ ﺑـﺎﺯﻧﮕﺮی ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ایم و جدول برنامه فیزیکی مدرسه ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ایم. ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ جدول برنامه فیزیکی مدرسه ﺳﻌﻲ ﺷـﺪﻩ ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ شرایط و ﺍﻣﻜﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮔـﺮﺩﺩ.

طبقه بندی فضاهای آموزشی و مدارس

آموزش یک فرآیند مادام العمر است. همکاران ما در موسسه معماری زرنقش مطالب مفیدی درباره انواع فضاهای آموزشی ارایه کرده است که می توانید در ادامه این مطالب را دنبال کنید:

معیار و ضوابط طراحی معماری مهدکودک

از آنجا که به دلیل مشغله های کاری بسیاری از کودکان بیشتر ساعات بیداری خود را در یک مرکز رشد کودک یا مهدکودک می گذرانند، این مرکز باید به گونه ای طراحی شود که محیطی ایمن برای پرورش و رشد سالم کودکان ما را فراهم کند. همه مراکز رشد کودک باید بر کیفیت مراقبت و رشد و تکامل کودک تاکید کنند.

برای این منظور، همه مراکز رشد کودک تشویق می شوند تا مناطق فعالیت فعال و غیرفعال را فراهم کنند که طیف وسیعی از بازی ها و یادگیری سازماندهی شده را در خود جای دهد و همچنین نیازهای کارکنان بزرگسال و والدین را برآورده کند و ایجاد روابط بین کارکنان و کودکان را تسهیل کند. در طراحی مهدکودک باید استاندارد و الزامات مربوط به طراحی برای کودکان به صورت جدی مد نظر قرار گیرد.

ساختمان مهدکودک از نظر حجمی می توانند اشکال مختلفی داشته باشند – آنها می توانند به صورت منفک طراحی شوند یا بخشی از ساختار بزرگتر باشند. آنها می توانند شهری یا روستایی باشند. آنها می توانند بزرگ یا کوچک باشند. فارغ از موارد باید اصول طراحی مهدکودک زیر را در ططرح معماری مهدکودک خود رعایت کنید:

1. اسقرار و جهت گیری ساختمان مهدکودک

 • مكان استقراريك واحد مهدكودك بايد به گونه اي انتخاب شود كه از كمترين شيب و ناهمواري برخوردار بوده و درمواردي كه شكل غالب زمين با شيب زياد باشد طراحي بايد به صورتي انجام شود تا امكان فعاليت آموزشي دركارآمد ترين شكل ممكن فراهم آيد.
 • ساختمان مهدكودك از نظر همجواري باساير ساختمان ها و عوامل جغرافيايي باید امكان حركت هوا و تهويه را فراهم آورد. نحوه استقرار بنا باید به گونه اي باشد كه اثرات بادهاي مزاحم كاهش يافته و برخورداري از بادهاي مناسب افزايش دهد تا حداكثر استفاده از جريان هواي مناسب براي تهويه طبيعي كليه فضاهاي مهدكودك به وجود آيد .
 • بطور كلي توصیه می شود جهت ساختمان مهدكودك به گونه اي باشد كه حداكثر تابش آفتاب در كلاس ها به هنگام زمستان و جلوگيري از نفوذ تابش مزاحم درتابستان فراهم آيد. درنواحي سردسير بهتر است از ايجاد سايه در فضاي مهدكودك پرهيز نمود و بالعكس درنواحي گرمسيري وجود سايه در فضاهاي باز مطلوب مي‌باشد.
 • با توجه به گروه هاي سني استفاده كننده از مهدكودك و نياز هر يك از آنان به فضاهاي خاص خود واهميت رعايت اصول ايمني و بهداشتي ضرورت دارد كه طراحي ساختمان مهدكودك در يك طبقه صورت گرفته ودرصورت اضطرار حداكثر از دو طبقه تجاوز نكند كه در اين صورت توصيه مي شود طبقه فوقانی براي نگهداري كودكان شير خوار و نوپا طراحي و استفاده شود.

2. انواع فضاهای مهدکودک

مهدکودک بسته به ساعات استفاده از آنها، سن کودکانی که در آن حضور دارند، تعداد کودکانی که در آن شرکت می کنند و محیطی که برای مرکز در نظر گرفته شده است، دارای انواع مختلفی از فضا خواهد بود. انواع فضاهای اساسی ممکن است شامل موارد زیر باشد، اما محدود به آنها نیست:

 • کلاس های دوستدار کودکمطالعات مهدکودک اصول طراحی مهدکودک و ضوابط طراحی معماری مهدکودک ضوابط طراحی مهدکودک PPT
 • فضای اجتماع یا اجتماع برای کودکان و بزرگسالان
 • سرویس بهداشتی مناسب برای کودکان و بزرگسالان
 • مناطق بازی در فضای باز و سرپوشیده
 • فضای اداری برای کارکنان
 • فضای ملاقات برای بزرگسالان
 • درمانگاه
 • فضای سرویس غذا
 • فضای ذخیره سازی
 • همچنین استاندارد های مربوط به  Child Care را نیز ببینید.

3. مهدکودک باید یک فضای دوست داشتنی باشد

یک مهدکودک با کیفیت مکانی مانند یک خانه است که کودکان می توانند در آن:

 • آرام باشند و خودشان باشند
 • در تمام فضاهایی که کودکان وقت می گذرانند، به خصوص کلاس های درس، نور طبیعی کافی داشته باشید.
 • حس ورود و خوش آمد گویی به هنگام ورود به مرکز برای کودکان و والدین داشته باشید.
 • از نور غیرمستقیم به عنوان نور اصلی محیط استفاده کنید تا از طعم “تجاری” جلوگیری کنید.
 • احساس امنیت و ایمنی داشته باشید.
 • مکان های مختلف را برای انواع مختلف یادگیری پیدا کنید.
 • با استفاده از وسایل مختلف و نورپردازی متنوع کار و بازی کنید.
 • از پرداخت‌ها و بافت‌های غیرطبیعی و نهادی خودداری کنید. تا حد امکان از روکش های طبیعی استفاده کنید و بر ظاهر “دست ساز” تأکید کنید.
 • تمام لبه های تیز را حذف کنید.

4. اصول طراحی برای کودکان را رعایت کنید

ترجیحاً، امکانات طراحی شده برای کودکان باید دارای:

 • مبلمان اندازه کودک متناسب با گروه سنی خاص ارائه می شود.
 • ارتفاع سقف باید متنوع، به اندازه کافی برای صمیمیت کم و به اندازه کافی بلند باشد تا از تجربه فضایی یکنواخت جلوگیری شود.
 • پنجره ها مناسب با قد کودکان و در سطح کودکان
 • درها، سینک‌ها، توالت‌ها و آب‌نماهایی که ویژه کودکان هستند و در ارتفاع‌های مناسب نصب می‌شوند.

5. خودمختاری را در کودکان تشویق کنید

طراحی مهدکودک یا مرکز رشد کودک باید به نوعی باشد که به کودکان اجازه دهند:

 • به طور مستقل نیازهای بدن مانند گرسنگی، تشنگی، استفاده از توالت و خواب را برطرف کنند.
 • سرعت خود را تعیین کنند
 • فعالیت ها و اسباب بازی ها را انتخاب کنند
 • دوستان و همراهان خود را انتخاب کنند – یا تنها باشند
 • فعال یا ساکن باشند
 • پروژه های سه بعدی ایجاد کنید که از تخریب توسط ترافیک روزمره در فضای کلاس محافظت می شوند

6. دعوت به بیان خود

چنین امکاناتی با موارد زیر مشخص می شوند:

 • محدودیت در رنگ و اثاثیه (به عنوان مثال، رنگ های خنثی برای پس زمینه و سقف، با رنگ های گرم برای لهجه ها)
 • فضایی برای هنر کودکان، واقع در سطح چشم کودکان همراه با روشی فکر شده و ایمن برای آویزان کردن هنر و نمایش پروژه های سه بعدی
 • فضایی برای اشیایی که کودکان با خود به اشتراک می گذارند یا معنای خاصی دارند.

7. فراهم کردن فضا برای فعالیت های بدنی  در داخل و خارج از بنای مهدکودک

مراکز رشد کودک یا مهدکودک باید دارای زمین بازی و فضای بازی چند منظوره برای آب و هوای نامساعد باشد. این مناطق باید اجازه دهند:

 • در حال دویدن
 • توپ بازی
 • بالا رفتن، تاب خوردن، سر خوردن و حفظ تعادل
 • نگهداری وسایل بازی مانند سه چرخه
 • دسترسی به توالت های مجاور
 • دسترسی کنترل شده برای نگهداری

8. فضاهای بیرونی و سرپوشیده برای طبیعت داشته باشید

در صورت امکان، آنها باید دارای مکان هایی برای موارد زیر باشند:

 • در خاک یا ماسه حفاری کنید
 • با آب بازی کن
 • بذر، گل و سبزیجات بکارید
 • زندگی حیوانات را بررسی کنید
 • سنگ ها، برگ ها یا نمونه های دیگر را جمع آوری کنید
 • شامل انواع و مقیاس های عناصر طبیعی مانند درختان، گل ها و درختچه ها است
 • زمانی آرام داشته باشید، به دور از “جمعیت” در حالی که هنوز می توانید تحت نظارت باشید
 • مکان هایی برای فعالیت های موتوری بزرگ مانند کوهنوردی و اسباب بازی های چرخ دار
 • سوله(های) ذخیره سازی برای نگهداری تجهیزات در فضای باز
 • یک حصار کاملاً اطراف منطقه بازی داشته باشید

9. ساختارمند و در عین حال انعطاف پذیر باشید

این بدان معناست که فضاهای مختلف در یک مرکز:

  • توسط کودکان قابل تشخیص است
  • برای بازی آرام و فعال هستند
  • می تواند توسط بچه ها برای فعالیت های خود بازآرایی شود
  • دارای امکانات ذخیره سازی کافی برای جلوگیری از ایجاد هرج و مرج

10. شامل فضای مناسب برای والدین و معلمان

مطالعات مهدکودک اصول طراحی مهدکودک و ضوابط طراحی معماری مهدکودک ضوابط طراحی مهدکودک PPTکارکنان می توانند دسترسی به مرکز رشد کودک را از روی میزهایی که در ورودی قرار دارند، مانند آنچه در عکس نشان داده شده است، نظارت و کنترل کنند. این شامل مکان هایی می شود که:

 • فکر کنید و برنامه ریزی کنید
 • ملاقات و ارتباط برقرار کنید
 • میزبان بازدیدکنندگان
 • تجهیزات فروشگاهی
 • رکورد نگه دارید
 • با هم بیایید و به عنوان یک جامعه جشن بگیرید

11. ایمن و سالم باشید

این شامل مفاد و استراتژی هایی برای اطمینان از اینکه:

 • کودکان در مرکز مورد آزار بزرگسالان قرار نمی گیرند
 • افراد / پرسنل دسترسی کنترل نشده ای ندارند
 • امکانات شستشوی کافی وجود دارد
 • پایانه ها به راحتی تمیز می شوند
 • توجه به کیفیت خوب هوای داخلی و همچنین استفاده از نور روز، مصالح ساختمانی غیر سمی و شیوه‌های نگهداری بهبود یافته است.
 • تجهیزات، اثاثیه و تزئینات حاوی آزبست یا سرب نیستند.

همچنین برای کسب اطلاعات ببیشتر در این زمینه می توانید مقاله ” اصول و ضوابط و راهنمای طراحی خانه کودک ” را مطالعه کنید.

دانلود مطالعات مهدکودک و ضوابط طراحی مهدکودک

در نهایت امیدواریم فایل PPT ارایه شده در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشد و با دانلود اصول طراحی مهدکودک و ضوابط طراحی معماری مهدکودک، رساله طرح نهایی خود را بهبود دهید. علاوه بر فایل ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید و مطالب ما را دنبال کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مهدکودک؛ اصول و ضوابط طراحی معماری مهدکودک [79 PPT]”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

error: Alert: Content is protected !!