مطالعات دانشکده معماری (2 فایل) استاندارد طراحی دانشگاه هنر

تومان12,500

دانلود مطالعات دانشکده معماری شامل دو فایل در قالب PDF و WORD است و در 96 صفحه و 29 صفحه گردآوری شده است. این فایل شامل ضوابط دانشکده معماری، استاندارد طراحی دانشگاه هنر و شرح ریزفضاهای دانشگاه هنر است.

دانلود مطالعات دانشکده معماری 2 فایل [PDF و WORD]

فناوری به ابزاری ضروری برای تجارت، صنعت و آموزش تبدیل شده است. امروزه فناوری نحوه ارائه آموزش را از دوره‌های سنتی زنده تحت رهبری مربی به یادگیری خودگردان و آموزش فردی تغییر داده است. یادگیری از راه دور با استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی محبوبیت زیادی دارد زیرا به دانشجویان از سراسر کشور اجازه می‌دهد در دوره‌های دور از محل آموزش شرکت کنند. پس ما در طراحی مطالعات دانشکده معماری ما باید به این مسائل نیز توجه کافی داشته باشیم.

توضیحات فایل

مطالعات دانشکده معماری و استاندارد طراحی دانشگاه هنر

اولین گام طراحی معماری، فاز صفر یا مرحله مطالعات معماری است. مطالعات اولیه یک طرح معماری شامل شناخت اصول و ضوابط طراحی و تحلیل و بررسی پارامترهای موثر در طراحی و بررسی نمونه های موردی است. در این بخش ما  2 فایل از بخش ضوابط و استاندارد طراحی دانشگاه هنر، یک رساله مطالعات دانشکده معماری را در قالب WORD و PDF در اختیار شما قرار داده ایم. علاوه بر دانلود مطالعات معماری ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید و مطالب ما را دنبال کنید.

ضوابط طراحی دانشکده هنر و  ضوابط دانشکده معماری

در این بخش ما به ضوابط دانشکده معماری و استاندارد طراحی دانشگاه هنر و امکانات آموزشی طراحی شده برای متخصصان بزرگسال می پردازیم. توجه داشته باشید که این نوشتار ضوابط طراحی و امکانات آموزشی فنی تخصصی، مانند آموزش پرواز خلبان، یا اقامت شبانه ارائه شده در برخی از مراکز آموزشی را پوشش نمی دهد. همچنین، ساختمان‌های آزمایشگاهی و کتابخانه‌ای دانشگاهی در بخش دیگری از راهنمای طراحی پوشش داده شده‌اند.

دانلود 2 فایل مطالعات دانشکده معماری [PDF و WORD]

دانلود مطالعات دانشکده معماری شامل یک فایل در قالب WORD در 29 صفحه و یک فایل PDF در 96 صفحه است. این دو فایل شامل ضوابط طراحی دانشکده هنر، ضوابط دانشکده معماری و استاندارد طراحی دانشگاه هنر و شرح ریزفضاهای دانشکده هنر و معماری است. در ادامه عناوین کلی مطالعات دانشکده معماری آمده است:

مطالعات دانشکده معماری

ضوابط و استاندارد طراحی دانشگاه هنر

فضاهای آموزشی
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ
نمونه پلان اتاق چاپ و تکثیر
ﻛﻼس درس و اﺗﺎق اﺳﺎﺗﻴﺪ
ریز فضاهای کتابخانه تخصصی
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺮوﻳﺴﻲ
ﺗﻴﭗ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ کلاس درس
اصول طراحی کتابخانه
اﺗﺎق ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻠﻔﻦ
ﺗﻴﭗ ﻣﺮﺑﻊ کلاس نظری
نمونه غرفه مطالعه انفرادی
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮق اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
مبلمان کلاس ها
سالن مطالعه
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، رﺧﺘﻜﻦ
سرانه فضای آموزشی
ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﻛﺘﺎب
ﻛﺎﺧﺪاری
نمونه پلان کلاس درس
ابعاد استاندارد قفسه ها
انبار مرکزی
اتاق اساتید
چیدمان قفسه های کتابخانه
سرایدار
دﻓﺎﺗﺮاداری و آﻣﻮزﺷﻲ
نمونه پلان کتابخانه تخصصی
آمفی تئاتر
ریز فضاهای بخش اداری
ﺑﺨﺶ ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی
ریز فضاهای آمفی تئاتر
نمونه پلان دفاتر اداری
واحد اسناد و تحقیقات
چیدمان ﺻﻨﺪﻟﻲ آمفی تئاتر
فضاهای کمک آموزشی
واحد پژوهش
اﺗﺎق ﭘﺮوژﻛﺴﻴﻮن
ﺑﺨﺶ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ریز فضاهای مورد نیاز
ﭘﻼن و ﺑﺮش اﺗﺎق ﭘﺮوژﻛﺴﻴﻮن
آتلیه های کار با کامپیوتر
ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﻓﻀﺎی اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﺠﻤﻊ
نمونه پلان آتلیه
واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺎپ
سرویس های بهداشتی

مطالعات دانشکده معماری [PDF و WORD]

در این نوشتار ﺑـﻪ گردآوری ﻭ ﺑـﻪﺭﻭﺯﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭ ﺑـﺎﺯﻧﮕﺮی ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ایم و جدول برنامه فیزیکی مدرسه ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ایم. ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ جدول برنامه فیزیکی مدرسه ﺳﻌﻲ ﺷـﺪﻩ ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ شرایط و ﺍﻣﻜﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮔـﺮﺩﺩ.

طبقه بندی فضاهای آموزشی و مدارس

آموزش یک فرآیند مادام العمر است. همکاران ما در موسسه معماری زرنقش مطالب مفیدی درباره انواع فضاهای آموزشی ارایه کرده است که می توانید در ادامه این مطالب را دنبال کنید:

ضوابط و استاندارد طراحی دانشگاه هنر

یک مرکز آموزشی برای متخصصان بزرگسال باید دارای محیط‌های یادگیری انعطاف‌پذیر و از نظر فناوری پیشرفته باشد که ایمن، سالم، راحت، زیبایی‌شناختی و قابل دسترس باشد. باید بتواند فضا و تجهیزات خاص مورد نیاز برنامه آموزشی و برنامه درسی را برآورده کند. فضاهای پشتیبانی متناسب با نیازهای بزرگسالان، مانند یک ایستگاه تجاری که به دانش آموزان اجازه می دهد تا برخی از وظایف تجاری را در طول جلسات آموزشی خود انجام دهند، باید به طور یکپارچه در این مرکز ادغام شوند.

ریز فضاها در طراحی دانشکده هنر و معماری

یک مرکز آموزشی تعدادی از انواع فضا را برای پاسخگویی به نیازهای کارآموزان بزرگسال، مربیان و کارکنان در جدول برنامه فیزیکی دانشکده جای داده است. اینها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

کلاس های درس

 • سالن‌های گردهمایی: اتاق‌هایی با اندازه بزرگ که برای آموزش و آموزش به سبک سخنرانی طراحی شده‌اند. سالن ممکن است به پارتیشن هایی برای ایجاد مکان های آموزشی کوچکتر مجهز شود. برای تسهیل گردش و سهولت دسترسی، سالن‌ها را در طبقه اول ساختمان در نزدیکی پارکینگ‌های اصلی قرار دهید .
 • اتاق های کنفرانس: اتاق های آموزشی چند منظوره با اندازه متوسط. بسته به پیکربندی صندلی، اتاق ها ممکن است آموزش های سبک سخنرانی را در خود جای دهند یا تعامل را در قالب میزگردها و کنفرانس های تلفنی تشویق کنند. اغلب دو یا سه اتاق کنفرانس را می توان با باز کردن پارتیشن های متحرک که در جیب های دیوارها کشویی یا جمع می شوند، ترکیب کرد تا یک اتاق کنفرانس بزرگتر را تشکیل دهد.
 • اتاق‌های سمینار: اتاق‌های آموزشی چند منظوره و کوچک که معمولاً برای پذیرش تعداد کمی از افراد در نزدیکی استفاده می‌شوند.
 • اتاق های صمعی بصری: اتاق هایی مجهز به آموزش صوتی/بصری و مبتنی بر اینترنت.
 • اتاق های آموزش کامپیوتر: اتاق هایی مجهز به ایستگاه های کاری کامپیوتر و دسترسی به اینترنت برای هر دانش آموز.
 • آزمایشگاه های خشک: مبتنی بر رسانه، مانند الکترونیک.

فضاهای پشتیبانی

 • فضاهای ذخیره کارآموز: کمدها، کمدهای کت، یا جاهای کوچکی برای کارآموزان تا به طور موقت دارایی خود را ذخیره کنند.
 • کتابخانه یا اتاق مطالعه آرام با اتاق مطالعه.
 • اتاق‌های مشاهده: فضاهای مجاور کلاس‌های درس برای ترجمه همزمان آموزش به زبان دوم.
 • ایستگاه های تجاری: فضایی مجهز به رایانه با دسترسی به اینترنت، تلفن و دستگاه های فکس برای کارآموزان برای ارتباط سریع با سازمان های خود.
 • فروشگاه رفاه ، کیوسک، یا ماشین های فروش
 • کتابفروشی
 • لابی : مکان مرکزی برای دایرکتوری ساختمان، برنامه ها و اطلاعات عمومی
 • فضای مشترک: فضای غیررسمی، چند منظوره تفریحی و گردهمایی اجتماعی
 • کافه تریا یا سالن غذاخوری
 • درمانگاه: مرکز مراقبت های بهداشتی در محل با یک دفتر خصوصی برای ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی
 • سرویس های بهداشتی
 • فضاهای پشتیبانی اداری
 • دفاتر اداری: ممکن است خصوصی یا نیمه خصوصی از نظر صوتی و/یا بصری باشند.
 • دفاتر مربی: ممکن است فضا و تجهیزات مشترک از جمله رایانه، تلفن، دستگاه فکس، میز، کتابخانه، و لوازم مورد استفاده قرار گیرد.
 • فضاهای بهره برداری و نگهداری
 • ذخیره سازی عمومی: برای اقلامی مانند لوازم التحریر، تجهیزات و مواد آموزشی.
 • آشپزخانه آماده سازی غذا
 • کمدهای کامپیوتر/فناوری اطلاعات (IT). برای اطلاعات مرتبط به Automated Data Processing: PC System مراجعه کنید.
 • کمدهای تعمیر و نگهداری

استاندارد و ضوابط طراحی کتابخانه های دانشگاهی

کتابخانه های دانشگاهی شامل کتابخانه های کالج و دانشگاه است. معمولاً به عنوان کتابخانه های تحقیقاتی نامیده می شود، اغلب توسط دانش آموزان به عنوان مکانی آرام برای مطالعه و تحقیق استفاده می شود. در واقع، یک نظرسنجی از دانشجویان دانشگاه نوتردام نشان داد که اکثریت دانشجویان از کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان مکانی برای مطالعه استفاده می‌کنند و از مواد خود استفاده می‌کنند.

الف. ریزفضاهای کتابخانه و استاندارد طراحی دانشگاه هنر

انواع وسیعی از فضای کتابخانه دانشگاهی وجود دارد:

 • فضای مجموعه
 • فضای ایستگاه کاری الکترونیکی
 • فضای ایستگاه کاری چند رسانه ای
 • اتاق های مشاهده و اتاق های شنود
 • فضای نشستن کاربر
 • فضای کار کارکنان
 • فضای جلسه
 • سالن یا فضای سخنرانی بزرگتر
 • فضای کاربری ویژه
 • فضای غیر قابل تخصیص (از جمله فضای مکانیکی)

ب. ملاحظات برنامه ریزی طراحی کتابخانه در ضوابط دانشگده معماری

با توجه به استانداردهای انجمن کتابخانه‌های کالج و تحقیقات (ACRL) برای کتابخانه‌های کالج در نسخه 2000، «تاسیسات کتابخانه باید به خوبی برنامه‌ریزی شده باشد؛ باید فضای امن و کافی را فراهم کند که برای مطالعه و تحقیق با شرایط محیطی مناسب برای خدمات خود فراهم شود. پرسنل، منابع و مجموعه ها. تجهیزات این کتابخانه باید کافی و کاربردی باشد.” ACRL لیست زیر را از سوالاتی که در هنگام توسعه برنامه کتابخانه دانشگاهی باید به آنها پاسخ دهد ارائه می کند:

 • آیا کتابخانه فضایی با برنامه ریزی مناسب، ایمن و کافی برای کاربران فراهم می کند؟ 
 • آیا سیستم های مکانیکی ساختمان برای کنترل دما و رطوبت در سطوح توصیه شده به درستی طراحی و نگهداری می شوند؟
 • برداشت کاربران از تدارک فضاهای مطالعه مساعد از جمله تعداد کافی صندلی و انواع مختلف صندلی چیست؟
 • آیا فضای کافی برای مجموعه های کتابخانه وجود دارد؟
 • آیا کارکنان فضای کاری کافی دارند و آیا برای ارتقای عملیات کارآمد پیکربندی شده است؟ 
 • در صورت وجود کتابخانه های شعبه، آیا فضای کافی برای مجموعه ها و کارکنان دارند؟
 • آیا تابلوهای کتابخانه کافی است؟
 • آیا کتابخانه ایستگاه های کاری ارگونومیک را برای کاربران و کارکنان خود فراهم می کند؟
 • آیا سیم کشی برق و شبکه برای رفع نیازهای مرتبط با دسترسی الکترونیکی کافی است ؟
 • آیا کتابخانه دستورالعمل های دسترسی قانون آمریکایی های دارای معلولیت را رعایت می کند؟ 
 • آیا امکاناتی در اختیار زبان آموزان از راه دور قرار می گیرد؟

ملاحظات طراحی کتابخانه و ضوابط طراحی دانشکده هنر و معماری

ملاحظات طراحی برای برنامه ریزی فضای کتابخانه دانشگاهی معاصر به شرح زیر است:

 • کتابخانه‌های دانشگاهی مدرن باید دارای قفسه‌بندی انعطاف‌پذیر باشند تا مجموعه‌های رو به رشد رسانه‌های تحقیقاتی را در خود جای دهند. از آنجایی که رشد آینده ممکن است نیاز به جابجایی قفسه بندی داشته باشد، بارهای طراحی باید به اندازه ای در نظر گرفته شود که به قفسه های تمام قد استاندارد اجازه می دهد تا در هر مکانی بدون نگرانی در مورد آسیب ساختاری احتمالی ناشی از بارهای نقطه ای بیش از حد ناشی از قفسه های بارگذاری شده قرار گیرند.
 • حرکت بین فضاهای مجاور باید سیال باشد. جداسازی ستون ها و دیوارهای باربر باید به حداقل برسد زیرا از گسترش آسان در آینده جلوگیری می کند. از آنجایی که جمعیت رسانه ها و مراجعین کتابخانه معمولاً با گذشت سالها افزایش می یابد، رشد و گسترش آینده باید در برنامه طراحی کتابخانه در شروع هر پروژه کتابخانه دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.
 • ارتفاع سقف 14 تا 15 فوت برای قرار دادن کانال های بزرگ توصیه می شود. تلفن های ولتاژ پایین و سیستم های توزیع داده ها اغلب در اتاقک های باز و قابل رویت چیده می شوند تا فضای کتابخانه را بتوان به راحتی در زمان بعدی بدون نگرانی از جابجایی اتصالات ارتباطی مرتب کرد.
 • نیازهای کاربران مستلزم آن است که کتابخانه های دانشگاهی به طور مستمر مجموعه های خود را به روز کنند. با رشد مجموعه ها، فضای ذخیره سازی/قفسه بندی کاهش می یابد. در نتیجه، قفسه بندی فشرده باید در هر کتابخانه دانشگاهی گنجانده شود. نگهداری نشریات یا اسناد دولتی در قفسه بندی فشرده به یک امر رایج تبدیل شده است.
 • فضای کافی برای سیستم های اطلاعاتی و رسانه ای باید در برنامه کتابخانه گنجانده شود. اکثر برنامه های ساختمانی اکنون شامل سیستم های اطلاعاتی، فضای آموزشی، ذخیره سازی رسانه ها، امکانات تولید و اغلب خدمات کامپیوتری پردیس است.
 • فناوری نیازهای فضایی جدیدی را طلب کرده است . ایستگاه های کاری کامپیوتری با فضای کافی برای کمک کتابدار ضروری هستند و نیاز به فضای اضافی برای طبقه دارند. کیوسک های اطلاعات الکترونیکی که در نزدیکی ورودی کتابخانه ها قرار دارند نیاز به فضای طبقه ای دارند که در روزهای قبل از ظهور فناوری رایانه در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، نیازهای کاربران اکنون فضای کافی برای مطالعه گروهی، مراکز امانت بین کتابخانه‌ای، و اتاق‌های سمینار و سایر موارد را می‌طلبد.
 • فضای مورد نیاز برای ایستگاه های کاری شبیه به فضای مورد نیاز برای قرار دادن ایستگاه های کاری اداری در 30 تا 35 فوت مربع برای هر خواننده است. اگرچه رایانه‌ها معمولاً در طراحی کتابخانه‌های دانشگاهی قرار می‌گیرند، فضایی برای کوله‌پشتی‌ها، نوت‌بوک‌ها و مواد تحقیقاتی چاپ شده هنوز ضروری است.

ضوابط و استاندارد طراحی دانشگاه هنر و معماری

تمامی امکانات آموزشی، از جمله امکانات آموزشی، باید دارای محیط های داخلی با کیفیت بالا برای ارتقای یادگیری و همچنین بهره وری باشند. استراتژی‌های زیر از کیفیت محیطی خوب محیط داخلی پشتیبانی می‌کنند که می‌تواند بر عملکرد کار و گستره توجه تأثیر مثبت بگذارد و باید در جدول برنامه فیزیکی دانشکده مورد توجه طراحان باشند:

آکوستیک با کیفیت: کارآموزان باید بتوانند استادان خود را به وضوح بشنوند و بالعکس. از طریق ترکیبی از برنامه‌ریزی فضا، جذب صدا و تکنیک‌های کاهش انتقال صدا، از نویز کم پس‌زمینه محیط و آکوستیک مناسب در کلاس‌ها و فضاهای پشتیبانی اطمینان حاصل کنید. به عنوان مثال، از قرار دادن اتاق های مکانیکی در کنار کلاس های درس، اتاق های کنفرانس، سالن ها، دفاتر خودداری کنید. کتابخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز کامپیوتری ممکن است در مجاورت کلاس های درس باشند. سیستم های تقویت صدا و/یا بلندگو را برای سالن ها و دیگر فضاهای مناسب در نظر بگیرید. برای کارآموزان کم شنوا بستری فراهم کنید.

روشنایی مناسب: یک سیستم روشنایی با کیفیت بالا و کم مصرف که از منابع طبیعی و الکتریکی و همچنین کنترل‌های روشنایی استفاده می‌کند، برای یک محیط آموزشی بهینه است. اطمینان حاصل کنید که طراحی نور مناسب برای کار در دست انجام است. لامپ های غیر مستقیم/مستقیم را برای روشنایی محیط در کلاس های درس و مناطق پشتیبانی در نظر بگیرید. تا جایی که ممکن است در مناطق مطالعه و اتاق های کار به نورپردازی با کنترل جداگانه اجازه دهید. طراحی روشنایی بیرونی مناسب برای امکاناتی که در شب مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

نور روز : از نور روز برای بهبود محیط بصری کلاس ها و همچنین فضاهای پشتیبانی استفاده کنید. طرح روشنایی روز را با طراحی روشنایی داخلی و کنترل ها و همچنین سایر اقدامات بهینه سازی انرژی هماهنگ کنید. پنجره های کم مصرف را مشخص کنید . برای کاهش تابش نور (به ویژه در اتاق های آموزش کامپیوتر) و امکان تاریک شدن اتاق (برای اتاق هایی با تجهیزات A/V) دستگاه های کنترل آفتاب و سایه انداز مناسب را نصب کنید .

محصولات ارجح از نظر محیطی: برای سطوح داخلی از رنگ ها و پوشش های کم VOC استفاده کنید. انتخاب مواد تجدیدپذیر مانند کفپوش بامبو را در نظر بگیرید. پانل ها و کابینت های بدون فرمالدئید را مشخص کنید. از محصولات پاک کننده غیر سمی استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، WBDG ارزیابی و انتخاب محصولات سبز و شیوه‌های O&M پایدار را ببینید.

خطوط دیدنی خوب: از دید کافی و مناسب در سالن‌ها، اتاق‌های کنفرانس و اتاق‌های سمینار اطمینان حاصل کنید. کف‌های شیب‌دار را در نظر بگیرید، که جلوه‌های دیدنی خوبی را ایجاد می‌کنند و نسبت به طبقات طبقه‌ای در دسترس‌تر هستند.

راحتی و زیبایی شناسی: به کاربران این امکان را می دهد که صندلی، قرارگیری تجهیزات کامپیوتری، سطوح نور، ارتفاع میز یا میز، چیدمان کلاس و تهویه را تنظیم کنند. برای اطلاعات بیشتر به WBDG Productive-ارائه محیط های راحت مراجعه کنید. با رنگ ها محیط آموزشی را مساعدتر کنید.

راحتی و تهویه حرارتی: از ورودی هوای تازه و میزان جریان هوای کافی اطمینان حاصل کنید. تجهیزات گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع با کارایی بالا (HVAC) را به‌منظور سازگاری با نرخ‌های مختلف اشغال منطقه‌بندی کنید. برای اطمینان از عملکرد، سیستم را راه اندازی کنید.

جایگاه تابلو ها و علایم در مطالعات دانشکده معماری

علائم و سایر اقدامات یافتن راه به ترویج یک محیط آموزشی دلپذیر و کارآمد، به ویژه برای کارآموزان تازه وارد به مرکز آموزشی کمک می کند.

 • علائم باید شامل دایرکتوری های ارسال شده برای پیمایش آسان، برنامه زمان بندی فعالیت ها و تعیین واضح کلاس ها و فضاهای پشتیبانی باشد.
 • بسیاری از امکانات دارای ساعات طولانی هستند و در پردیس های “باز” ​​وجود دارند. وقتی ورودی‌ها نظارت نمی‌شوند، ساعات کاری پس از ساخت، اخطارهای مناسب برای تجاوز و سیاست‌های مهم استفاده از ساختمان در نمای بیرونی ساختمان.
 • استفاده از رنگ ها یا دیگر نشانگرهای بصری را برای تسهیل یافتن راه در نظر بگیرید.
 • از در دسترس بودن تابلوها برای افراد دارای معلولیت اطمینان حاصل کنید.

مطالعات موردی در مطالعات دانشکده معماری

در مطالعات معماری دانشکده معماری توجه به نمونه های موردی طراحی دانشکده و ضوابط و استاندارد های طراحی مورد نظر در این نمونه های حائز اهمیت است.

دانشکده مدیریت بازرگانی فلوریدا شمالیمطالعات دانشکده معماری و نمونه موردی دانشکده

معماران: KBJ Architects Inc.

مکان: جکسون ویل، فلوریدا

حجم پروژه: 55000 متر مربع.

هزینه: 5.1 میلیون دلار

تاریخ تکمیل: 1997

کالج تجارت Coggin میزبان برنامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد، گواهینامه و آموزش مداوم است. دانشکده مدیریت بازرگانی یک سازه بتنی و فولادی سه طبقه است. امکانات دانشگاهی و اداری دو سطح اول را اشغال می کند. دفاتر دانشکده در سطح سوم قرار دارند.

امکانات آموزشی شامل هفت کلاس درس با صندلی ثابت است. سه تا از کلاس های درس U شکل برای آموزش موردی هستند. دو آزمایشگاه الکترونیکی به همراه یک کلاس بین المللی و اتاق هیئت مدیره استراتژی شرکتی در طبقه دوم قرار دارند. یک سالن بزرگ آموزشی در طبقه اول قرار دارد.

آزمایشگاه های الکترونیکی برای دوره های حسابداری، آمار و سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) طراحی شده اند. هر کدام شامل 44 میز دانش آموزی با کامپیوترهای زیر سطحی متصل به اینترنت و همچنین مربی است. کلاس درس بین‌المللی شامل 45 ایستگاه دانشجویی در میزهای ثابت برای پیکربندی آموزش برای دوره‌های تجارت بین‌المللی است. اتاق رصد مجاور امکاناتی را برای ترجمه همزمان فراهم می کند.

سالن آموزشی 232 صندلی در میزهای ثابت پیوسته. شیب ملایم کف آن صندلی‌های چرخدار را در چند ردیف جای می‌دهد و منظره‌های بسیار خوبی را ارائه می‌دهد. همه فضاهای آموزشی مجهز به اتصالات ارتباطی در هر میز هستند.

مرکز آموزش نیروی هسته ای نیروی دریاییمطالعات دانشکده معماری و نمونه موردی داشکده

معماران: KBJ Architects Inc.

مکان: چارلستون، کارولینای جنوبی

اندازه پروژه: 246,000 sf. (شامل ساختمان های مسکونی)

هزینه: 70 میلیون دلار

تاریخ تکمیل: 1998

برنامه آموزش نیروی هسته ای نیروی دریایی به عنوان یکی از بهترین ها در جهان شناخته می شود. برای زیردریایی‌های آینده و افسران جنگ سطحی، آموزش شامل شش ماه آموزش کلاسی در سطح فارغ‌التحصیل در مرکز آموزش نیروی هسته‌ای نیروی دریایی در چارلستون، کارولینای جنوبی است.

تاسیسات کارولینای جنوبی به 700 استاد و 2500 دانشجو برای تمامی آموزش های نیروی هسته ای نیروی دریایی ایالات متحده خدمت می کند. نمای بیرونی 246600 sf. ساختمان با آجر قرمز روی طبقه اول با سنگ تراشی پوشیده شده است. این ساختمان دارای سقف فلزی درز ایستاده است . زیبایی شناسی طراحی با مطالعه ساختمان های تاریخی چارلستون که شامل استفاده از سنگ تراشی با دهانه های سوراخ شده، استفاده از بافت، پایه سنگی، انتهای ساختمان شیروانی و حداقل برآمدگی ها است، توسعه یافته است.

طراحی فضای آموزشی را به دو بال پیکربندی می کند. یک منطقه اداری 3 طبقه بال ها را به هم متصل می کند و همچنین یک سالن 220 صندلی برای گروه های سخنرانی بزرگتر را در خود جای داده است. با 93 کلاس درس، 31 آزمایشگاه آموزشی، 3 مرکز منابع یادگیری، 8 اتاق کنفرانس، 105 دفتر و یک سالن، مرکز آموزشی برای پاسخگویی به نیازهای جدیدترین فناوری و پاسخگویی به نیازهای فناوری ارتباطات الکترونیکی آینده طراحی شده است.

همچنین برای مطالعات بیشتر می توانید درباره جدول برنامه فیزیکی دانشکده مقاله ” مطالعات دانشکده معماری و اصول و ضوابط طراحی دانشکده هنررا مطالعه کنید.

دانلود مطالعات دانشکده معماری

در نهایت امیدواریم فایل مطالعات دانشکده معماری ارایه شده در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشد و با دانلود مطالعات دانشکده در قالب دو فابل PDF و WORD، مطالعات معماری خود را بهبود دهید. علاوه بر فایل ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید و مطالب ما را دنبال کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات دانشکده معماری (2 فایل) استاندارد طراحی دانشگاه هنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *