ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی-مبحث چهارم [21 PPT]

تومان19,500

دانلود ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی شامل یک فایل در قالب PPT در 21 صفحه و یک پیوست است. این فایل شامل نکات مهم طراحی پارکینگ و ضوابط توقفگاه خودرو و نیز ضوابط پلان مسکونی برگرفته از مبحث چهارم است.

دانلود ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی [PPT]

خانه انسان محل سکونت او و مبداء و مقصد زندگي روزمره اوست. انسان برای فعالیت های روزانه و براي كار و فعاليت اجتماعي از آن خارج مي شوند ولی دوباره به خانه باز می گردد. بنابراین فضای مسکوني بايد شرايط مناسب و ایده آل برای رشد و تعالی هر يک ازاعضای خانواده اعم از كوچک وبزرگ را فراهم آورد. هر يک از افراد خانواده بايد قادر باشند بر حسب نيازهاي روحي و رواني و جسمی خود، فضا و حریم مناسب و ایده آل را براي انجام فعاليت و كسب آسايش رواني و جسماني خود بیابند.

توضیحات فایل

پاورپوینت ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی

اولین گام طراحی معماری، فاز صفر یا مرحله مطالعات معماری است. مطالعات اولیه یک طرح معماری شامل شناخت اصول و ضوابط طراحی و تحلیل و بررسی نمونه های موردی است. در این بخش ما پاورپوینت نکات مهم ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی را در قالب PPT در اختیار شما قرار داده ایم. علاوه بر دانلود فایل ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید.

آشنایی با اصول طراحی پلان مسکونی

با وجود اهمیت مسکن در آرامش انسان متاسفانه امروزه به کیفیت مسکن نسبت به کمیت آن کمتر توجه می شود. سکونتگاههای شهری و به ویژه خانه هایی که به صورت مجتمع های مسکونی در شهرها احداث می شوند، از لحاظ  بسیاری از شاخصه های کیفیت در سطح پایینی قرار دارند. به طوری که امروزه گاه این مسأله به صورت حاد و بحرانی در آمده است. بنابراین برای دستیابی به مسکن مطلوب و ارتقا کیفیت سکونت در مسکن امروزی باید به ابعاد کارکردی و کالبدی به صورت همزمان توجه داشت.

توجه به کارکرد در طراحی پلان مسکونی

ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدي، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ و بهتر از ﮐﺎﻟﺒـﺪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ. طراحی مناسب پلان و توجه به فاکتورهایی نظیر حریم ها و عرصه های عمومی و خصوصی، احیای برخی فضاهای فراموش و یا کمرنگ شده نظیر نشیمن در خانه های امروزی، ایجاد چشم اندازهای زیبا و چشم نواز و ایجاد ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘـﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﻣﻬﻤﺎن از اﻫـﻢ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد اﺳـﺖ.

ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪکالبد فیزیکی خانه و مواردی است که در کنار هم و در ارتباط باهم مفهوم خانه را شکل می دهند. مواردی نظیر کف، سقف و دیوار از اهم این فاکتورها به شمار می آیند. که درترکیب باهم فضای بسته و محیط داخلی خانه را به فضای باز بیرون متصل می کنند.

دانلود ضوابط پارکینگ و ضوابط پلان مسکونی [PPT]

مطابق با مبحث چهارم مقررارت ملی ساختمان

دانلود ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی شامل یک فایل در قالب PPT و مجموعا در 21 صفحه است. این فایل پاورپوینت شامل مجموعه ضوابط پارکینگ و فضای توقف و همچنین اصول طراحی پلان مسکونی برگرفته از مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان است که در ادامه عناوین کلی این نوشتار آمده است.

پاورپوینت طراحی پارکینگ و ضوابط پلان مسکونی

نکات کلیدی مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

درصد پیشنهادي برای فضاهای واحد مسکونی

دسترسی معلولان

نکاتي درباره طراحي پلان طبقات

جدول عرض شيب راه

نکات طراحی فضاهای اقامت

نکاتي درباره ارتفاع فضاها

نکات مهم در طراحی آشپزخانه

ضوابط پارکینگ

حداقل سطوح زیربنا برای فضاهاي اقامت

ابعاد و مساحت محل­هاي توقف

نکات طراحی فضاهای بهداشتی

نکات مهم در طراحي رمپ پارکينگ

نکاتي درباره طراحي راه­پله

رمپ چرخشی

نکات تکمیلی طراحی باکس پله

تعیین طول رمپ مورد نیاز

ورودي پياده ساختمان

حداقل ارتفاع سرگيري رمپ

اصول طراحی پلان مسکونی و ضوابط پلان پارکینگ

برای مطالعات بیشتر در زمینه طراحی واحد مسکونی و آپارتمان و مجتمع مسکونی مطالب زیر را دنبال کنید:

اصول کلی در طراحی پلان مسکونی

نياز انسان به سر پناه از نیازهای مهم و اساسی بوده است و به همین دلیل احداث سرپناه از ابتدایی ترین و اساسی تریسن دغدغه های انسان محسوب می شده است. انسان آسایش و آرامش مورد نیاز خود را در سرپناه خود جستجو می کرد و خانه انسان از دیرباز محلی برای سکینه و آرامش او محسوب می شده است. بنابراین مسکن باید شرایطی ایده آل برای ساکنان خود اعم از بزرک و کوچک، پیر و جوان فراهم آورد و باعث آرامش و آسایش جسمی و روحی آن ها شده و زمینه رشد و تعالی آن ها را فراهم آورد.

ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی طراحی پارکینگ ضوابط توقفگاه خودرو مبحث چهارم

مسکن يا فضاي زندگي بايد از دو جهت داراي كارايي  و کیفیت لازم باشد. اولی  جنبه هاي مادي و عواملی نظیر  ايجاد محيطي با درجه حرارت مطلوب، فشار و رطوبت مناسب، كوران و تهویه مناسب هوا، نورگیری مطلوب و دیگری از نظر جواب گويي به نيازهاي روحی و معنوي ساکنان، يعني ايجاد فضاي مناسب با فرهنگ و آداب ورسوم اجتماع. بدیهی است که اگر  اين دو شرط  باهم و در کنار هم تامین شوند  باعث ارتقا کیفیت محیط مسکونی شده و شرایطی ایده آل را برای ساکنان فراهم می آورند.

عوامل تاثیر گذار در طراحی پلان مسکونی در آپارتمان ها

عوامل تأثیرگذار بسیاری در طراحی نقشه ساختمان مسکونی وجود دارد که در زمان طراحی پلان معماری باید به آن توجه کنید. یک معمار توانمند کسی است که با توجه به محدودیت‌های زمین، ضوابط و مقررات شهرداری و… بتواند پلان ساختمان مسکونی را مطابق با نیازها و خواسته‌های کارفرما و به بهترین شکل ممکن طراحی کند.

اولین و شاید مهمترین نکته در طراحی نقشه ساختمان مسکونی، توجه به لکه‌گذاری پلان و جانمایی فضاهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی در پلان معماری است. در هنگام طراحی نقشه ساختمان مسکونی، باید به سیرکولاسیون و روابط فضاهای داخلی (همجواری‌ها و دسترسی‌ها) توجه ویژه‌ای داشته باشید.

رعایت نکات زیر در هنگام طراحی نقشه ساختمان الزامی است:

 • حتماً باید یک فیلتر (فضای تقسیم) در محل ورودی آپارتمان طراحی کنید. این فیلتر علاوه بر اینکه از ورود مستقیم و یک‌باره افراد به فضاهای عمومی و خصوصی منزل جلوگیری می‌کند، می‌تواند محل مناسبی برای طراحی رختکن، کفش‌کن، سرویس‌بهداشتی و گاهی ورودی مجزا به آشپزخانه یا نشیمن خصوصی باشد.
 • آشپزخانه باید در مجاورت فضای ناهارخوری و با قابلیت دسترسی مستقیم از نشیمن خصوصی باشد. پذیرایی در مجاورت ناهارخوری و با حداقل اشراف به فضای کار آشپزخانه باید طراحی شود.
 • در طراحی پذیرایی دقت کنید که استفاده‌کنندگان از این فضا و میهمانان، دید مستقیم به فضای کار آشپزخانه نداشته باشند تا کسی که در آشپزخانه مشغول فعالیت است (مخصوصاً در زمان حضور میهمان در منزل) معذب نباشد.
 • ورودی اتاق‌خواب‌ها باید حتما دارای فیلتر و فضای تقسیم مستقل باشد و به‌گونه‌ای طراحی شود که درِ اتاق‌ها، از سایر فضاهای منزل قابل رؤیت نباشد.
 • در مورد سرویس‌بهداشتی و حمام هم باید این نکته را مدنظر داشته باشید و این فضاها را طوری طراحی کنید که درِ ورودی آن‌ها از هیچ‌کدام از فضاهای پذیرایی، ناهارخوری، نشیمن و آشپزخانه قابل رؤیت نباشد.

ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی طراحی پارکینگ ضوابط توقفگاه خودرو مبحث چهارم

ضوابط پارکینگ

پارکینگ های خودروبا در نظر گرفتن ظرفیت به سه گروه پارکینگ های کوچک (دارای حداکثر 3 محل توقف خودرو)، متوسط (4 تا حداکثر 25 محل توقف خودرو)، بزرگ (25 واحد به بالا)، در انواع خصوصی و عمومی تقسیم می شوند.

طراحی پارکینگ خصوصی

پارکینگ های مسکونی تا ظرفیت حداکثر 25 واحدپارکینگ در هر طبقه خصوصی و در غیر این صورت عمومی محسوب می گردد.

ضوابط پارکینگ خصوصی

 • عرض ورودی و عرض مفید شیبراهه برای پارکینگ های کوچك نباید کمتر از 2/5 متر و در پارکینگ های متوسط نباید کمتر از 3/5 متر و در پارکینگ های بزرگ نباید کمتر از 5 متر باشد مگر دو راه ورود و خروج هر یك به عرض 3/5 متر پیش بینی شود.
 • پیش بینی دو واحد پارکینگ به صورت پشت سرهم در صورتی که (تنها مزاحم یك واحد پارکینگ باشد) که دارای مالکیت یگانه باشد به عنوان پارکینگ مزاحم بلامانع است.(صرفا در پارکینگ های مسکونی)
 • ورودی سواره از تقاطع خیابان (پخ) غیر مجاز می باشد.
 • در پلاک های تك واحدی مسکونی، پیشبینی یك واحد پارکینگ در فضای باز(حیاط) با ارائه جانمایی و تایید شهرداری بلامانع است .
 • ورود و خروج اتومبیل می بایست از زیرزمین و پیلوت با سر اتومبیل باشد.

ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی طراحی پارکینگ ضوابط توقفگاه خودرو مبحث چهارم

 • در صورتی که محل توقف خودرو در انتهای رینگ حرکتی قرار گیرد به علت عدم امکان استفاده از فضای بین ستون ها فاصله محور تا محور به میزان 2/5 متر جهت مانور افزایش یابد.
 • تامین پارکینگ در پلاک های چند واحدی حتی در صورت مسقف بودن حیاط قابل قبول نمی باشد.
 • محل پیش بینی شده برای یك واحد پارکینگ بایستی بدون احتساب مسیر حرکت و فضای تردد و بصورت خالص شامل فضایی حداقل به ابعاد 5×2/5 متر می باشد.
 • مساحت مورد نیاز برای یك واحد پارکینگ 25 مترمربع می باشد. این میزان شامل 10/5 مترمربع برای محل توقف و مابقی جهت فضاهای حرکت و چرخش، ورود و خروج و سایر فضاهای مشترك می باشد.
 • فضای چرخشی پشت خودرو حداقل پنج متر تأمین گردد.
 • از هر خیابان فقط یك راه ورودی پارکینگ مجاز خواهد بود مگر طول بر زمین بیش از 20 مترباشد، و یا تجمیع پالك ها انجام شده باشدکه در این صورت می تواند از دو در ورودی وخروجی پارکینگ استفاده نمود.
 • باز شو در سواره به سمت بیرون از حریم ملك (کوچه یا خیابان) غیر مجاز می باشد.
 • در صورتی که محل توقف خودرو در میان ستون هایی باشد که درب سواره بین دهانه مذکور واقع شده برای پارکینگ معلول حداقل عرض مفید 3/5 متر مورد نیاز است.
 • اختصاص 5% از پارکینگ های مورد نیاز مجموعه جهت استفاده معلولین جسمی و حرکتی الزامی است.
 • در صورتی که دو طرف محل توقف در پارکینگ دیوار باشد، عرض آن باید حداقل 3 متر در نظر گرفته شود.
 • هنگامی که خودروها در طول و پشت سر هم قرار می گیرند، ابعاد مورد نیاز برای هر خودرو 2/5×6 متر می باشد.
 • در پارکینگ های سر پوشیده در صورتی که فاصله محور تا محور آن 5 متر باشد و همچنین فاصله داخلی بین دهانه دو ستون حداقل 4/5 متر باشد دو خودرو می تواند بین دو ستون قرار گیرند.

ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی طراحی پارکینگ ضوابط توقفگاه خودرو مبحث چهارم

همچنین برای کسب اطلاعات ببیشتر در زمینه اصول طراحی مجتمع مسکونی مقاله ” راهنما و ضوابط طراحی آپارتمان و مجتمع مسکونی ” را مطالعه کنید.

دانلود ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی

در نهایت امیدواریم فایل PPT ارایه شده در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشد و با دانلود ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی، فرآیند طراحی آپارتمان خود را بهبود دهید. علاوه بر ضوابط طراحی پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید و مطالب ما را دنبال کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ضوابط پارکینگ و اصول طراحی پلان مسکونی-مبحث چهارم [21 PPT]”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…