سبک رازی؛ دانلود پاورپوینت شیوه رازی معماری اسلامی [PPT 43]

تومان18,000

دانلود پاورپوینت معماری سبک رازی در 43 صفحه و در قالب PPT گردآوری شده است. دانلود پاورپوینت شیوه رازی معماری اسلامی از مجموعه جزوات و منابع معماری اسلامی زرنقش است. این پاورپوینت برگرفته از کتاب سبک شناسی معماری ایران استاد پیرنیا و کتاب هنر و معماری اسلامی ایران کیانی است و اساتید محترم می توانند برای تدریس درس آشنایی با معماری اسلامی از این پاورپوینت استفاده نمایند.

دانلود پاورپوینت معماری سبک رازی [PPT]

از مجموعه جزوات درس معماری اسلامی و منابع کارشناسی ارشد معماری اسلامی

سبک رازی چهارمين شيوه معماري ايران است كه همه ويژگي‌هاي خوب شيوه‌هاي پيشين را به بهترين گونه دارا مي‌باشد. این شیوه دارای ویژگی های کلی زیر است:

 • در سبک رازی نغز كاري شيوه پارسي، شكوه شيوه پارتي و ريزه كاري شيوه خراساني با هم پديدار مي‌شود.
 • آغاز كار سبک رازی هر چند از شمال ايران بوده، اما در شهر ری پا گرفته است.
 • سبک رازی از زمان آل زيار شروع و در زمان‌هاي آل بويه، سلجوقي، اتابكان و خوارزمشاهيان ادامه پيدا مي‌كند.
 • عده‌‌ زيادي از محققين بناهای سبک رازی دوره را به اقوام ترك غزنويان و به خصوص سلجوقيان نسبت مي‌دهند.

توضیحات فایل

دانلود پاورپوینت معماری سبک رازی در معماری اسلامی

شيوه رازي، از قرن پنجم قمری و از زمان آل زيار شروع شد و در دوران آل بويه ، سامانیان ، سلجوقي ، اتابکان و خوارزمشاهيان ادامه يافت. سبک رازی از شهرهای شمالی  ايران  آغاز شد ولی در ری اوج گرفت و به همين دليل بهترين ساختمان هاي اين سبك در ری بنا شدند. در این بخش پاورپوینت معماری سبک رازی در قالب PPT ارایه شده است. علاوه بر دانلود پاورپوینت شیوه رازی معماری اسلامی در این بخش شما می توانید به صفحه ” جزوات درس معماری اسلامی و منابع کارشناسی ارشد معماری اسلامی “ نیز سر بزنید و جزوات ارشد معماری زرنقش را دنبال کنید.

همچنین برای مطالعه بیشتر جزوات درس آشنایی با معماری اسلامی ایران و سبک های معماری اسلامی توصیه می کنیم نوشته های زیرا نیز دنبال کنید:

معماری پارسی و معماری هخامنشی

معماری پارتی و معماری ساسانیان و اشکانیان

سبک خراسانی در معماری اسلامی

شیوه رازی در معماری اسلامی

شیوه آذری معماری اسلامی

شیوه اصفهانی و معماری صفوی

سبک تهران و معماری دوره قاجار

معماری سبک رازی یا شیوه رازی معماری اسلامی ایران

از مجموعه جزوات درس معماری اسلامی زرنقش

در اواخر شيوه خراساني ساختمان‌هايي ساخته شدند كه به سبک رازی نزديك شده بودند و (آ‌ن‌ها را مي‌توان در ميانه اين دو شيوه جا داد)  مانند گور امير اسماعيل ساماني،  مزار ارسلان جاذب، مناره اياز.در شيوه رازي ساختمان‌هايي با كاركردهاي گوناگون پديد آمدند که از جمله آن ها می توان به آرامگاه های برجی و میل های راهنما اشاره کرد. آرامگاه برجي بيشتر به شکل چهار گوشه، پنج گوشه، شش گوشه، هشت گوشه، استوانه پره دار يا ساده ساخته مي‌شد. میل ها که برج راهنما براي مسافران در بيابان بودند و افزون بر راهنما بودن، در برخی موارد مدفن سازنده خود نيز بوده‌اند.

در سبک رازی برخي مسجدهاي داراي شبستان ستوندار به چهار ايواني دگرگون شدند. البته ايوان يكي از فضاهايي بود كه پيش از اسلام در معماري ايران ساخته مي‌شد و بدين گونه دوباره به كار گرفته شد. با برداشتن ستون‌هاي نزديك به محراب مسجد و ستون‌هاي مياني در پهلوهاي ميان‌سرا، مسجد را به ميانسرايي با چهار ايوان و يك گنبد خانه، روي طرح شبستاني،‌ تبديل كردند. نمونه آن مسجد جامع اصفهان ( كه در شيوه خراساني به گونه شبستان ستوندار ساخته شده بود) و نيز مسجد جامع اردستان است.

دانلود پاورپوینت شیوه رازی معماری اسلامی [PPT]

دانلود پاورپوینت معماری سبک رازی شامل یک فایل در قالب PPT است و در 43 صفحه گردآوری شده است. دانلود پاورپوینت شیوه رازی معماری اسلامی از مجموعه جزوات و منابع معماری اسلامی زرنقش است. این پاورپوینت برگرفته از کتاب سبک شناسی معماری ایران استاد پیرنیا و کتاب هنر و معماری اسلامی ایران کیانی است و اساتید محترم می توانند برای تدریس درس آشنایی با معماری اسلامی از این پاورپوینت استفاده نمایند که در ادامه عناوین کلی این جزوه درسی آمده است.

جزوه معماری سبک رازی در معماری اسلامی

از مجموعه جزوات کنکور ارشد معماری زرنقش

مقدمه و تاریخچه شیوه رازی
معماری برج رادکان چناران
ویژگی های کلی سبک رازی
معماری برج خرقان
تزئینات شیوه رازی
معماری دوازده امام یزد
انواع تکنیک های گچ بری سبک رازی
معماری مسجد جامع قزوین
طرح معماری سبک رازی
معماری کاروانسرای رباط شرف
نمونه بناهای سبک رازی
معماری مسجد جامع زواره
معماری مقبره امیر اسماعِیل سامانی
معماری مسجد جامع اردستان
معماری گنبد قابوس
بنای شاه عبدالعظیم
معماری برج لاجیم
حرم علی بن موسی الرضا
معماری برج رسکت
گنبد سرخ مراغه
معماری برج رادکان کردکوی
گنبد کبود مراغه

سبک رازی؛ دانلود پاورپوینت شیوه رازی معماری اسلامیپاورپوینت سبک رازی معماری سبک رازی؛ دانلود پاورپوینت شیوه رازی معماری اسلامی سبک رازی در معماری اسلامی

آشنایی با مفاهیم و مبانی معماری اسلامی ایران

در حالت کلی معماری اسلامی را با سه عنوان معرفی کرده اند. عنوان اول معماری در دوران اسلامی، عنوان دوم معماری مسلمین و عنوان سوم معماری اسلامی است. عنــوان اول معمــاری دوران اســلامی که اغلب آثــار تاریخی ساخته شده در جهان اسلام و تحت قلمرو حکومت های مسلمانان را دربر می گیرد. این دســته از آثار، معماری و تزئینات وابسته به آن را که بعد از ظهور اسلام در جای جای جهان اسلام به وجود آمده است را شامل می شود و ممکن است در شکل یابی آن ها فرهنگ ها و آثار تمدنی قبل از اسلام نیز نقش داشته باشد و یا بانی و معماران نیز غیر مسلمان بوده باشند.

این دسته از آثار تاثیر باورها و  فرهنگ های اســلامی را در خود دارند هر چند ممکن است که اهداف ساخت و بنیان گذاری آن ها با تعالیم اسلامی هم سو نباشد و یــا حتی در تعارض قــرار بگیرد. از جمله چنیــن آثار معماری می توان بــه تعداد چشــم گیری از کاخ ها اشــاره نمود که در پژوهش های عرصه هنر و تمدن اسلامی به عنوان معماری اسلامی مطرح شده اند  در حالی که در واقع تعالیم اســلامی با ســاخت چنین ابنیــه ای که نشــانگر تفاخر و خود بزرگ بینی اســت  مخالف است.

گروه دیگر از آثــار را باید معماری مســلمین نامید اینگونه از آثار نیز در گســتره جهان اســلام و در دل شــهرها و روســتاهای کشورهای اسلامی ساخته شده اند و اغلب آن ها دارای کارکردها و کاربری هایی هســتند که جنبه دینی و یا عــام المنفعه دارند و با زندگی مردم و رفع احتیاجات آن ها رابطه نزدیک دارد و لذا تاثیر ارزش ها و باورهای اســلامی بسیار بیشتر از دسته  قبل در آن ها  شــود.

از جمله آن ها می توان به مســاجد اشاره نمود. این شــکل از آثار نیز تا حد زیادی متاثر از شرایط اقلیمی، فرهنگی و تمدنی سرزمینی هستند که اثر معماری در آنجا ساخته شده است و ممکن است این گونه از معماری دارای اشکال و فرم های مختلف باشند اما کارکردهای برگرفته از شریعت اسلامی و همچنین بودن تحت لوای فرهنگ اسلامی سبب مشابهت هایی در ظاهر و تزئینات آن ها در کل جهان اسلام شده است.

دسته سوم تحت عنوان معماری اسلامی مطرح می شوند و برای اینکه بتوان به این گونه از آثار صفت اســلامی را نسبت داد باید به سه واژه اسلام، انسان و معماری از نظر قرآن کریم بدان نگریست. در تعالیم اسلامی بســیار محدود پیرامون معماری به صورت مستقیم بحث شده است و بیشــتر مفاهیمی مد نظر بوده اند که به طور غیر مستقیم بر ساخت تاثیر  گذارد و لــذا معماری مد نظر اســلام معماری در خدمت زندگی انسان مسلمان است.

لذا این ویزگی سبب می شود دارای اشــکال و صورتهای مختلفی باشــد و در ساخت آن ها از  مواد و مصالح مختلف و از تکنیک های گوناگون متناسب با هر دوره از زمان استفاده شود. چون فرهنگ می  تواند بر معماری و کارکردهای آن تاثیر گذار باشد ، لذا فرهنگ خاص اســلامی نیز فرمها و کارکردهای خاص خود را به  وجود می آورد و همین نکته است که سبب تفاوت معماری اسلامی با دیگر گونه از ابنیه می شود.

آشنایی با سبک شناسی معماری اسلامی ایران

از جمله نویسندگان ایرانی که در زمینه تاریخ نگاری معماری ایران نقش به سزایی داشته اند، می توان به مرحوم پیرنیا اشاره نمود. تالیفات ایشان از جمله منابع مهم درس معماری ایرانی اسلامی است که در دانشگاه ها تدریس می شود. ایشان با نگاهی باستان شناسانه و با در نظر گرفتن ویژگی های قومی و اقلیمی هر منطقه به دسته بندی آثار معماری ایران در قالب شش سبک یا شوه معماری پرداخته اند. در مقیاس کلان تر هم ایشان آثار معماری اسلامی را به چهار مکتب کلی بخش کرده است که در ادامه این بخش بندی ها آمده است.

مکاتب و سبک های کلی در معماری دوران اسلامی

استاد پیرنیا در کتاب سبک شناسی معماری اسلامی خود، معماری اسلامی را تحت چهار زیر شاخه کلی تقسیم بندی نموده است. این چهار سبک یا مکتب در معماری اسلامی به شرح زیراست:

 • سبک ایرانی : شامل عراق کنونی ، هند تا خاور دور و بخش هایی از آناتولی با مرکزیت ایران
 • شیوه مصری : شامل مصر و تونس و بخش هایی از شمال قاره آفریقا
 • شیوه شامی : شامل رم شرقی و قلمرو امپراطوری بیزانس ، فلسطین و شامات با مرکزیت سوریه کنونی
 • شیوه مغربی : شامل بخش هایی از جنوب و جنوب غربی اروپا تا بخش هایی از فرانسه و ایتالیا با مرکزیت قرطبه در اسپانیا

شیوه ها و سبک های معماری سبک ایرانی

سبک ایرانی در معماری اسلامی نیز شامل شیوه های مختلفی است که این شیوه های معماری ایرانی مطابق نظر استاد پیرنیا به ترتیب زیر است:

 • شیوه پارسی : از زمان مادها تا حمله اسکندر مقدونی به ایران

 • شیوه پارتی : از حمله یونانیان تا اواخر حکومت ساسانیان

 • شیوه خراسانی : قرون اولیه اسلامی شامل قرن اول تا چهارم هجری قمری

 • سبک رازی : قرن چهار تا اوایل قرن هشت هجری

سبک رازی، مربوط به سده پنجم تا آغاز سده هفتم (سامانيان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان) است. اين شيوه از زمان آل زيار شروع شد و در زمان هاي آل بويه ، سلجوقي ، اتابکان و خوارزمشاهيان ادامه يافت. سبک رازی هرچند از شمال ايران آغاز شد ولي در شهر ري پا گرفت و به همين دليل بهترين ساختمان هاي اين سبك در آن شهر پاگرفته اند. در اين شيوه نغزکاري شيوه پارسي و شکوه شيوه پارتي و ريزه کاري شيوه خراساني باهم پديدار مي شود. به طور خلاصه مي توان ويژگي هاي سبک رازی را به صورت زير بيان نمود:

 • تنوع در كاركرد بناها
 • استفاده از طرح چهار ایوانی در بنا
 • استفاده از تاقهای چهار بخش ، کاربندی ، تاق کلنبو و تاق چهار ترک
 • استفاده از انواع تزيينات آجري مانند آجر پيش بر
 • کاشي کاري نگيني : استفاده محدود از کاشي در ميان رديف هاي آجر
 • کاشي کاري معقلي : گره سازي در هم کاشي و آجر

استفاده از انواع تزيينات گچ بری‌ سبک رازی

  1. گچ بری شیر شکری
  2. گچ بری برجسته
  3. گچ بری زبره
  4. گچ بری برهشته
 • شیوه آذری : قرن هشت و نه هجری

 • شیوه اصفهانی : قرن ده تا دوره اوایل دوره قاجار

اصول معماری ایرانی از دیدگاه پیرنیا

معماری ایرانی به عنوان مکتب مهم و تاثیرگذار معماری خاورمیانه دارای قواعد ویژه ای است. این اصول را می توان وجه تمایز مکتب ایرانی و دیگر مکاتب معماری اسلامی دانست. اصول معماری ایرانی مطابق نظر دکتر پیرنیا به شرح زیر است:

 • اصل مردم واری : یعنی پیروی اندام طرح از تناسبات انسانی.
 • اصل پرهیز از بیهودگی : هیچ بخش از معماری اسلامی تزئین محض و بیهوده نیست و نمی توان آن را حذف کرد.
 • اصل نیارش : نیارش یعنی علم ساختمان یا فن شناخت مصالح است. استفاده از پیمون در نیارش یکی از ویژگی های معماری ایرانی است.
 • خودبسندگـی : به معنی استفاده از مصالح موجود و بومی و شوه های بومی برای ساخت است.
 • درون گرایی : احترام به حریم و تمایز بخش خصوصی و بخش عمومی از مهمترین اصول طراحی خانه های مسکونی و کاخ های ایرانی است.

پاورپوینت سبک رازی معماری سبک رازی؛ دانلود پاورپوینت شیوه رازی معماری اسلامی سبک رازی در معماری اسلامی

اهداف درس آشنایی با معماری اسلامی ایران

معماری برخاسته از شرایط مسلط اجتماعی، اقتصادی و مذهبی و متاثر از شرایط اقلیمی است، بنابراین تا تغییر شرایط فوق، هنر و معماری بر روند تبعیت از اصول گذشته خود ادامه می دهد. تحولات معماری ایران ( با توجه به تغییرات شدید حکومتی، یورش های اقوام غیر ایرانی و تبادلات با دیگر کشورهای جهان اسلام ) تنها در مرزهای سیاسی و جغرافیایی کنونی قابل تعریف نخواهد بود. از اهداف اصلی این درس ضمن آشنایی با معماری ایران، بررسی میزان تاثیر و تاثر آن از هنر و معماری سرزمین های اسلامی می باشد.

آشنایی با مفاهیم معماری اسلامی ایران

 • درک و لمس مشخصات و کیفیت فضایی در این معماری
 • آشنایی با اصول و مبانی حاکم بر طرح بناها در این معماری
 • هویت بخشیدن به طراحی معماری دانشجویان
 • آشنایی با برداشت از اماکن تاریخی

سرفصل درس معماری اسلامی ایران

با توجه به سرفصل دروس مهندسی معماری در دوره کارشناسی این درس می‌کوشد تصویری روشن از معماری اسلامی ایران ارائه دهد. تصویری که گامی نخست برای مؤانست دانشجویان با این معماری غنی به حساب آید. مطالعه جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی و جزوه معماری اسلامی متدین برای فهم بیشتر این درس توصیه می شود. مباحث زیر موضوعات اصلی این درس را در بر میگیرند:

 • بیان ضرورت ارائه این درس به صورت مبحثی مستقل در میان دروس تاریخ معماری.
 • مفاهیم و تعاریف معماری اسلامی به طور کلی و تعریف حوزه معماری اسلامی ایران به طور خاص.
 • نحوه شکل گیری معماری اسلامی در ایران و ارتباط آن با معماری قبل از اسلام ایران.
 • نیارش سازه های طاقی
 • ارائه تصویری کلی از سیر تحول این معماری در طول تاریخ به مدد معرفی دقیق نمونه های مهم و ارزنده،
 • تعیین مشخصات آثار و ابنیه دوره های مختلف، تفاوت ها و تشابه های آثار این دوره ها و تعیین نقاط عطف تاریخ این معماری.
 • بحث در معرفی انواع بناها و ارایه نمونه هایی از آنها مانند مسجد، مدرسه، مقبره، کاروانسرا، بازار و بناهای وابسته به آن؛ باغ، بناهای خدماتی (حمام و آب انبار و …)، خانه های مسکونی و نیز مجموعه ها.
 • مفاهیم پایه معماری اسلامی ، سلسله مراتب ، درون گرایی ، تمرکز و …
 • تاثیر معماری ایران در معماری دوران اسلامی
 • شناخت عناصر ویژه معماری ایرانی از جمله ایوان ، گنبد خانه ، تالار ستون دار ، …
 • مقایسه تطبیقی معماری ابنیه مذهبی و غیر مذهبی در معماری اسلامی
 • شناخت ابنیه چهار بخشی
 • نقوش و تزینات در معماری دوران اسلامی
 • آشنایی با مشخصات فضاها و اصول حاکم بر انتخاب اشکال، اصول ترکیب و انتظام اشکال و فضاها
 • معرفی دقیق عناصر فضایی متشکله بناها شامل حیاط ، شبستان ، رواق، انواع اتاق ها و تالارها…

منابع درس معماری اسلامی ایران برای کنکور ارشد معماری 

 • ریچارد اتینگ هاوزن ، هنر و معماری اسلامي، مترجم یعقوب آژند ، 1378
 • پوپ ، معماری ایران، ترجمۀ غلامحسین صدری افشار، تهران، انتشارات اختران ،1388
 • منصور فلامکی ، اصل ها و خوانش معماری ایراني، نشر فضا  ، 1391
 • اولگ گرابار ، شکل گیری هنر اسلام، مترجم مهرداد وحدتی دانشمند  ، 1379
 • جرج میشل ، معماری جهان اسلام، ترجمه یعقوب آژند، نشر مولی  ، 1388
 • محمد کریم پیرنیا ، شیوه های معماری ایراني ، تدوین غلامحسین معماریان، تهران، مؤسسۀ نشر هنر  ،1396
 • محمد کریم پیرنیا  ، معماری اسلامي ایران ، تدوین غلامحسین معماریان، تهران، انتشارات دانشگاه علم و  صنعت ایران ،1372
 • حسین زمرشیدی ، طاق وقوس در معماری ایران، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ، 1387
 • محمد یوسف کیانی ، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامي، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،1390
 • جزوه معماری اسلامی حاج قاسمی
 • جزوه معماری اسلامی متدین

سبک رازی؛ دانلود پاورپوینت شیوه رازی معماری اسلامی

پاورپوینت سبک رازی معماری سبک رازی؛ دانلود پاورپوینت شیوه رازی معماری اسلامی سبک رازی در معماری اسلامی


دانلود پاورپوینت معماری سبک رازی [PPT]

در نهایت امیدواریم فایل PPT ارایه شده در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشد و با دانلود پاورپوینت شیوه رازی معماری اسلامی به آشنایی بیشتری با این شیوه معماری اسلامی برسید. علاوه بر دانلود پاورپوینت معماری سبک رازی در این بخش شما می توانید به صفحه ” جزوات درس معماری اسلامی و منابع کارشناسی ارشد معماری اسلامی “ نیز سر بزنید و جزوات ارشد معماری زرنقش را دنبال کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سبک رازی؛ دانلود پاورپوینت شیوه رازی معماری اسلامی [PPT 43]”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…