جدول برنامه فیزیکی دانشکده؛ دانلود 2 نمونه کامل[PDF و WORD]

تومان11,500

دانلود جدول برنامه فیزیکی دانشکده هنر شامل یک دو فایل در قالب PDF و WORD است و در 27 صفحه و 4 صفحه گردآوری شده است. این فایل شامل دو نمونه جدول سرانه برنامه فیزیکی دانشکده است.

دانلود سررانه و برنامه فیزیکی دانشکده [PDF و WORD]

مطابق جدول برنامه فیزیکی دانشکده، یک مرکز آموزشی برای متخصصان بزرگسال باید دارای محیط‌های یادگیری انعطاف‌پذیر و از نظر فناوری پیشرفته باشد که ایمن، سالم، راحت، زیبایی‌شناختی و قابل دسترس باشد. باید بتواند فضا و تجهیزات خاص مورد نیاز برنامه آموزشی و برنامه درسی را برآورده کند. برای آشنایی بیشتر با ضوابط طراحی و استاندارد طراحی فضاهای دانشکده به بخش ” مطالعات معماری دانشکده هنر و معماری ” مراجعه کنید.

توضیحات فایل

مطالعات معماری و جدول برنامه فیزیکی دانشکده هنر

اولین گام طراحی معماری، فاز صفر یا مرحله مطالعات معماری است. مطالعات اولیه یک طرح معماری شامل شناخت اصول و ضوابط طراحی و تحلیل و بررسی پارامترهای موثر در طراحی و بررسی نمونه های موردی است. در این بخش ما  2 نمونه از جدول برنامه فیزیکی دانشکده را در قالب WORD و PDF در اختیار شما قرار داده ایم. علاوه بر دانلود برنامه فیزیکی دانشکده هنر ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید و مطالب ما را دنبال کنید.

هدف طراحی دانشکده های فنی و هنر

امروزه، بیش از هر زمان دیگری، ادامه تحصیل برای حفظ و ارتقای مهارت‌های فرد، به ویژه در واکنش به تغییرات فناوری که تقریباً بر هر حرفه‌ای تأثیر می‌گذارد، بسیار مهم است. در حالی که اکثر آژانس‌های صدور مجوز دولتی و انجمن‌های حرفه‌ای برای صدور گواهینامه حرفه‌ای به اعتبارات آموزش مداوم نیاز دارند، افراد ممکن است به دنبال فرصت‌های آموزشی برای دستیابی به اهداف شخصی و شغلی باشند.

به این ترتیب، در این بخش ما به ویژگی ها و ویژگی های اساسی امکانات آموزشی طراحی شده برای متخصصان بزرگسال می پردازیم. توجه داشته باشید که این صفحه امکانات آموزشی فنی تخصصی، مانند آموزش پرواز خلبان، یا اقامت شبانه ارائه شده در برخی از مراکز آموزشی را پوشش نمی دهد. همچنین، ساختمان‌های آزمایشگاهی و کتابخانه‌ای دانشگاهی در بخش دیگری از راهنمای طراحی پوشش داده شده‌اند.

دانلود 2 نمونه کامل جدول برنامه فیزیکی دانشکده

دانلود جدول برنامه فیزیکی دانشکده هنر و معماری شامل یک فایل در قالب WORD در 4 صفحه و یک فایل PDF در 27 صفحه است. این دو فایل شامل دو نمونه جدول سرانه و برنامه فیزیکی دانشکده است که شامل مساحت ریزفضاهای زیر است.

جدول برنامه فیزیکی دانشکده

سرانه و برنامه فیزیکی دانشکده هنر و معماری

فضاهای آموزشی
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ
نمونه پلان اتاق چاپ و تکثیر
ﻛﻼس درس و اﺗﺎق اﺳﺎﺗﻴﺪ
ریز فضاهای کتابخانه تخصصی
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺮوﻳﺴﻲ
ﺗﻴﭗ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ کلاس درس
اصول طراحی کتابخانه
اﺗﺎق ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻠﻔﻦ
ﺗﻴﭗ ﻣﺮﺑﻊ کلاس نظری
نمونه غرفه مطالعه انفرادی
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮق اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
مبلمان کلاس ها
سالن مطالعه
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، رﺧﺘﻜﻦ
سرانه فضای آموزشی
ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﻛﺘﺎب
ﻛﺎﺧﺪاری
نمونه پلان کلاس درس
ابعاد استاندارد قفسه ها
انبار مرکزی
اتاق اساتید
چیدمان قفسه های کتابخانه
سرایدار
دﻓﺎﺗﺮاداری و آﻣﻮزﺷﻲ
نمونه پلان کتابخانه تخصصی
آمفی تئاتر
ریز فضاهای بخش اداری
ﺑﺨﺶ ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی
ریز فضاهای آمفی تئاتر
نمونه پلان دفاتر اداری
واحد اسناد و تحقیقات
چیدمان ﺻﻨﺪﻟﻲ آمفی تئاتر
فضاهای کمک آموزشی
واحد پژوهش
اﺗﺎق ﭘﺮوژﻛﺴﻴﻮن
ﺑﺨﺶ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ریز فضاهای مورد نیاز
ﭘﻼن و ﺑﺮش اﺗﺎق ﭘﺮوژﻛﺴﻴﻮن
آتلیه های کار با کامپیوتر
ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﻓﻀﺎی اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﺠﻤﻊ
نمونه پلان آتلیه
واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺎپ
سرویس های بهداشتی

اصول کلی طراحی دانشکده

در این نوشتار ﺑـﻪ گردآوری ﻭ ﺑـﻪﺭﻭﺯﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭ ﺑـﺎﺯﻧﮕﺮی ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ایم و جدول برنامه فیزیکی مدرسه ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ایم. ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ جدول برنامه فیزیکی مدرسه ﺳﻌﻲ ﺷـﺪﻩ ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ شرایط و ﺍﻣﻜﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮔـﺮﺩﺩ.

طبقه بندی فضاهای آموزشی و مدارس

آموزش یک فرآیند مادام العمر است. همکاران ما در موسسه معماری زرنقش مطالب مفیدی درباره انواع فضاهای آموزشی ارایه کرده است که می توانید در ادامه این مطالب را دنبال کنید:

دانلود برنامه فیزیکی دانشکده هنر

یک مرکز آموزشی برای متخصصان بزرگسال باید دارای محیط‌های یادگیری انعطاف‌پذیر و از نظر فناوری پیشرفته باشد که ایمن، سالم، راحت، زیبایی‌شناختی و قابل دسترس باشد. باید بتواند فضا و تجهیزات خاص مورد نیاز برنامه آموزشی و برنامه درسی را برآورده کند. فضاهای پشتیبانی متناسب با نیازهای بزرگسالان، مانند یک ایستگاه تجاری که به دانش آموزان اجازه می دهد تا برخی از وظایف تجاری را در طول جلسات آموزشی خود انجام دهند، باید به طور یکپارچه در این مرکز ادغام شوند.

ریز فضاها در جدول برنامه فیزیکی دانشکده

یک مرکز آموزشی تعدادی از انواع فضا را برای پاسخگویی به نیازهای کارآموزان بزرگسال، مربیان و کارکنان در جدول برنامه فیزیکی دانشکده جای داده است. اینها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

کلاس های درس  در جدول برنامه فیزیکی دانشکده

 • سالن‌های گردهمایی: اتاق‌هایی با اندازه بزرگ که برای آموزش و آموزش به سبک سخنرانی طراحی شده‌اند. سالن ممکن است به پارتیشن هایی برای ایجاد مکان های آموزشی کوچکتر مجهز شود. برای تسهیل گردش و سهولت دسترسی، سالن‌ها را در طبقه اول ساختمان در نزدیکی پارکینگ‌های اصلی قرار دهید .
 • اتاق های کنفرانس: اتاق های آموزشی چند منظوره با اندازه متوسط. بسته به پیکربندی صندلی، اتاق ها ممکن است آموزش های سبک سخنرانی را در خود جای دهند یا تعامل را در قالب میزگردها و کنفرانس های تلفنی تشویق کنند. اغلب دو یا سه اتاق کنفرانس را می توان با باز کردن پارتیشن های متحرک که در جیب های دیوارها کشویی یا جمع می شوند، ترکیب کرد تا یک اتاق کنفرانس بزرگتر را تشکیل دهد.
 • اتاق‌های سمینار: اتاق‌های آموزشی چند منظوره و کوچک که معمولاً برای پذیرش تعداد کمی از افراد در نزدیکی استفاده می‌شوند.
 • اتاق های صمعی بصری: اتاق هایی مجهز به آموزش صوتی/بصری و مبتنی بر اینترنت.
 • اتاق های آموزش کامپیوتر: اتاق هایی مجهز به ایستگاه های کاری کامپیوتر و دسترسی به اینترنت برای هر دانش آموز.
 • آزمایشگاه های خشک: مبتنی بر رسانه، مانند الکترونیک.

فضاهای پشتیبانی در جدول برنامه فیزیکی دانشکده

فضاهای ذخیره کارآموز: کمدها، کمدهای کت، یا جاهای کوچکی برای کارآموزان تا به طور موقت دارایی خود را ذخیره کنند.

کتابخانه یا اتاق مطالعه آرام با اتاق مطالعه.

اتاق‌های مشاهده: فضاهای مجاور کلاس‌های درس برای ترجمه همزمان آموزش به زبان دوم.

ایستگاه های تجاری: فضایی مجهز به رایانه با دسترسی به اینترنت، تلفن و دستگاه های فکس برای کارآموزان برای ارتباط سریع با سازمان های خود.

فروشگاه رفاه ، کیوسک، یا ماشین های فروش

کتابفروشی

لابی : مکان مرکزی برای دایرکتوری ساختمان، برنامه ها و اطلاعات عمومی

فضای مشترک: فضای غیررسمی، چند منظوره تفریحی و گردهمایی اجتماعی

کافه تریا یا سالن غذاخوری

درمانگاه: مرکز مراقبت های بهداشتی در محل با یک دفتر خصوصی برای ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی

سرویس های بهداشتی

فضاهای پشتیبانی اداری

دفاتر اداری: ممکن است خصوصی یا نیمه خصوصی از نظر صوتی و/یا بصری باشند.

دفاتر مربی: ممکن است فضا و تجهیزات مشترک از جمله رایانه، تلفن، دستگاه فکس، میز، کتابخانه، و لوازم مورد استفاده قرار گیرد.

فضاهای بهره برداری و نگهداری

ذخیره سازی عمومی: برای اقلامی مانند لوازم التحریر، تجهیزات و مواد آموزشی.

آشپزخانه آماده سازی غذا

کمدهای کامپیوتر/فناوری اطلاعات (IT). برای اطلاعات مرتبط به Automated Data Processing: PC System مراجعه کنید.

کمدهای تعمیر و نگهداری

ملاحظات مهم در تهیه جدول برنامه فیزیکی دانشکده

انعطاف پذیری در جدول برنامه فیزیکی دانشکده

در برخی از مراکز آموزشی، برنامه ها و برنامه ها اغلب متفاوت است. علاوه بر این، مربیان روش های آموزشی متفاوت و در حال تکاملی دارند. به این ترتیب، انعطاف پذیری در طراحی ساختمان برای موفقیت یک برنامه آموزشی پایدار ضروری است. استراتژی‌های زیر را می‌توان برای مقابله با چالش طراحی یک مرکز آموزشی پیرامون سبک‌های آموزشی در حال تکامل و فناوری‌های نوظهور مورد استفاده قرار داد:

 • مناطق آموزشی را در اطراف فضاهای مرکزی، پشتیبانی مشترک و منابع جمع کنید. فضاهای منابع مشترک ممکن است شامل فضاهای گردهمایی غیررسمی، اتاق های سمینار مشترک، کیوسک های کامپیوتر و دفاتر مربی باشد.
 • از ترکیب مناسبی از پارتیشن‌های متحرک مستقل، اثاثیه مدولار متحرک و درب‌های بزرگ دوتایی بین کلاس‌ها و فضاهای مشترک استفاده کنید.
 • کلاس های درس در اندازه های مختلف ایجاد کنید. اتاق‌های بزرگ‌تر را با پارتیشن‌های متحرک تجهیز کنید تا طیف وسیعی از اندازه‌های یادگیری گروهی را در خود جای دهید.
 • فضاها را مطابق با اهداف آموزشی و برنامه‌ای تأسیسات ترتیب دهید.
 • هنگام اتصال فضاهای نیمه خصوصی یا بسته به مناطق بازتر، از باز بودن بصری متوسط ​​و حفظ حریم خصوصی صوتی اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت امکان، دما و نور را به صورت جداگانه کنترل کنید.

توجه به فنآوری در جدول برنامه فیزیکی دانشکده

فناوری به ابزاری ضروری برای تجارت، صنعت و آموزش تبدیل شده است. بسیاری از دوره های آموزشی به طور خاص برای ارتقای شایستگی کارآموز با نرم افزار و سخت افزار جدید طراحی شده اند. در برخی موارد، فناوری حتی نحوه ارائه آموزش را تغییر داده است و باید در تهیه جدول برنامه فیزیکی دانشکده مورد توجه باشند.

یادگیری از راه دور با استفاده از فناوری‌های مخابراتی مانند تلویزیون کابلی، اینترنت، ماهواره‌ها و نوارهای ویدئویی، محبوبیت زیادی دارد زیرا به دانشجویان از سراسر کشور اجازه می‌دهد در دوره‌های دور از محل آموزش شرکت کنند. با توجه به اینکه فناوری باعث ایجاد تغییرات متنوعی در اشکال سازمانی و معماری امکانات آموزشی می شود، هنگام ترکیب آن، به ویژه فناوری اطلاعات (IT)، در یک مرکز آموزشی، موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • در حال حاضر، بسیاری از امکانات آموزشی، اتصال فناوری اطلاعات را تنها در چند حوزه، مانند اتاق‌های آموزش کامپیوتر، ایستگاه‌های تجاری، و مراکز رسانه‌ای فراهم می‌کنند. از آنجایی که فناوری اطلاعات در حال تبدیل شدن به بخشی جدایی ناپذیر از برنامه های درسی آموزشی است، طراحان باید امکانات آموزشی جدیدی را برای داشتن یک زیرساخت فناوری اطلاعات پراکنده، قوی و انعطاف پذیر برنامه ریزی کنند که امکان دسترسی فناوری را تقریباً در تمام فضاها فراهم می کند.
 • در مرحله برنامه ریزی، همه سیستم های تکنولوژیکی لازم را شناسایی کنید (به عنوان مثال، سیستم های صوتی/کابلی/داده مانند سیستم های صوتی/بصری، سیستم های بلندگو، دسترسی به اینترنت، و شبکه های محلی [LAN] / شبکه های گسترده [WAN] / وفاداری بی سیم [WI-FI])، و اتاق های تجهیزات و مجرای کافی برای آنها فراهم کنید.
 • در صورت لزوم، امکان اتصال کامپیوتر و اینترنت روی میزها را فراهم کنید. تجهیز میزهای ثابت را به رایانه های زیرین در نظر بگیرید تا از دید مناسب بین مربیان و کارآموزان اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت لزوم، فناوری‌های بی‌سیم را در نظر بگیرید و آنها را تطبیق دهید.
 • برای امکانات آموزشی موجود، بهبود دسترسی به زیرساخت فناوری اطلاعات را در حین انجام نوسازی در نظر بگیرید.

طراحی داخلی دانشکده

تمامی امکانات آموزشی، از جمله امکانات آموزشی، باید دارای محیط های داخلی با کیفیت بالا برای ارتقای یادگیری و همچنین بهره وری باشند. استراتژی‌های زیر از کیفیت محیطی خوب محیط داخلی پشتیبانی می‌کنند که می‌تواند بر عملکرد کار و گستره توجه تأثیر مثبت بگذارد و باید در جدول برنامه فیزیکی دانشکده مورد توجه طراحان باشند:

آکوستیک با کیفیت: کارآموزان باید بتوانند استادان خود را به وضوح بشنوند و بالعکس. از طریق ترکیبی از برنامه‌ریزی فضا، جذب صدا و تکنیک‌های کاهش انتقال صدا، از نویز کم پس‌زمینه محیط و آکوستیک مناسب در کلاس‌ها و فضاهای پشتیبانی اطمینان حاصل کنید. به عنوان مثال، از قرار دادن اتاق های مکانیکی در کنار کلاس های درس، اتاق های کنفرانس، سالن ها، دفاتر خودداری کنید. کتابخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز کامپیوتری ممکن است در مجاورت کلاس های درس باشند. سیستم های تقویت صدا و/یا بلندگو را برای سالن ها و دیگر فضاهای مناسب در نظر بگیرید. برای کارآموزان کم شنوا بستری فراهم کنید.

روشنایی مناسب: یک سیستم روشنایی با کیفیت بالا و کم مصرف که از منابع طبیعی و الکتریکی و همچنین کنترل‌های روشنایی استفاده می‌کند، برای یک محیط آموزشی بهینه است. اطمینان حاصل کنید که طراحی نور مناسب برای کار در دست انجام است. لامپ های غیر مستقیم/مستقیم را برای روشنایی محیط در کلاس های درس و مناطق پشتیبانی در نظر بگیرید. تا جایی که ممکن است در مناطق مطالعه و اتاق های کار به نورپردازی با کنترل جداگانه اجازه دهید. طراحی روشنایی بیرونی مناسب برای امکاناتی که در شب مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

نور روز : از نور روز برای بهبود محیط بصری کلاس ها و همچنین فضاهای پشتیبانی استفاده کنید. طرح روشنایی روز را با طراحی روشنایی داخلی و کنترل ها و همچنین سایر اقدامات بهینه سازی انرژی هماهنگ کنید. پنجره های کم مصرف را مشخص کنید . برای کاهش تابش نور (به ویژه در اتاق های آموزش کامپیوتر) و امکان تاریک شدن اتاق (برای اتاق هایی با تجهیزات A/V) دستگاه های کنترل آفتاب و سایه انداز مناسب را نصب کنید .

محصولات ارجح از نظر محیطی: برای سطوح داخلی از رنگ ها و پوشش های کم VOC استفاده کنید. انتخاب مواد تجدیدپذیر مانند کفپوش بامبو را در نظر بگیرید. پانل ها و کابینت های بدون فرمالدئید را مشخص کنید. از محصولات پاک کننده غیر سمی استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، WBDG ارزیابی و انتخاب محصولات سبز و شیوه‌های O&M پایدار را ببینید.

خطوط دیدنی خوب: از دید کافی و مناسب در سالن‌ها، اتاق‌های کنفرانس و اتاق‌های سمینار اطمینان حاصل کنید. کف‌های شیب‌دار را در نظر بگیرید، که جلوه‌های دیدنی خوبی را ایجاد می‌کنند و نسبت به طبقات طبقه‌ای در دسترس‌تر هستند.

راحتی و زیبایی شناسی: به کاربران این امکان را می دهد که صندلی، قرارگیری تجهیزات کامپیوتری، سطوح نور، ارتفاع میز یا میز، چیدمان کلاس و تهویه را تنظیم کنند. برای اطلاعات بیشتر به WBDG Productive-ارائه محیط های راحت مراجعه کنید. با رنگ ها محیط آموزشی را مساعدتر کنید.

راحتی و تهویه حرارتی: از ورودی هوای تازه و میزان جریان هوای کافی اطمینان حاصل کنید. تجهیزات گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع با کارایی بالا (HVAC) را به‌منظور سازگاری با نرخ‌های مختلف اشغال منطقه‌بندی کنید. برای اطمینان از عملکرد، سیستم را راه اندازی کنید.

همچنین برای مطالعات بیشتر می توانید درباره جدول برنامه فیزیکی دانشکده مقاله ” اصول و ضوابط و راهنمای طراحی دانشکده را مطالعه کنید.

دانلود جدول برنامه فیزیکی دانشکده هنر

در نهایت امیدواریم فایل جدول برنامه فیزیکی دانشکده ارایه شده در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشد و با دانلود این دو نمونه جدول برنامه فیزیکی، مطالعات معماری خود را بهبود دهید. علاوه بر فایل ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید و مطالب ما را دنبال کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جدول برنامه فیزیکی دانشکده؛ دانلود 2 نمونه کامل[PDF و WORD]”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *