برنامه فیزیکی موزه هنر ؛ دانلود دیاگرام موزه هنر [Word 31]

تومان13,500

دانلود دیاگرام موزه هنر و برنامه فیزیکی موزه هنر شامل 31 صفحه در قالب Word است. این فایل شامل جدول برنامه فیزیکی موزه هنر و ترسیم دیاگرام موزه هنر و جدول سرانه موزه هنر و شرح مختصری از ریزفضاهای موزه هنر از رساله طرح نهایی موزه هنر است.

دانلود دیاگرام موزه هنر و برنامه فیزیکی موزه هنر [Word]

 موزه محل غیر انتفاعی است كه اهداف آموزشی داشته و بوسیله جمعی متخصص اداره می‌شود. از جمله وظایف اصلی هر موزه جمع‌اوری و نگهداری آثار است. هدف اولیه از پیدایش موزه‌ها به مفهوم نوین و به روش شناخته شده امروزی ایجاد مكانهایی برای نگهداری اموال شخصی و یا ثروتهای صرفاً ملی بوده است. اشتیاق به گردآوری اشیاء زیبا، گرانبها و كمیاب و یا صرفاً غریب امری است كه ریشه در نهاد و  سرشت آدمی داشته و دارد.

توضیحات فایل

دانلود دیاگرام و جدول سرانه و برنامه فیزیکی موزه هنر

اولین گام طراحی معماری، فاز صفر یا مرحله مطالعات معماری است. مطالعات اولیه یک طرح معماری شامل شناخت اصول و ضوابط طراحی و تحلیل و بررسی پارامترهای موثر در طراحی و بررسی نمونه های موردی است. در بخش دانلود مطالعات موزه ما به جدول برنامه فیزیکی موزه هنر و دانلود دیاگرام موزه هنر در قالب WORD پرداخته ایم. علاوه بر دانلود فایل ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید.

موزه چیست و روند طراحی موزه

موزه‌ها به عنوان مؤسساتی در جوامع نوین وظیفه دارند اشیائی را كه به لحاظ ارزش فرهنگی‌شان گرامی داشته می‌شوند را نگهداری نموده و تا سر حد امكان از ویرانی و زوال مصون بدارند و در قال این‌گونه اشیاء همان نقشی را بر عهده دارند كه كتابخانه‌ها در برابر كتب و بایگانی‌ها در قبال اسناد رسمی ایفا می‌كنند. جوامع این اشیاء را نه به انگیزه احتكار بلكه به منظور بهره‌گیری از آنها محفوظ می‌دارند.

 موزه‌ها به وجهی سازمان یافته‌اند كه از گنجینه‌هایشان در جهت اهداف فرهنگی استفاده شود. به دیگر سخن موزه‌ها از خلال ارزشهایی كه آنها را فرا می‌گیرند و به صور مرتبی بیان می‌دارند منظری عینی از جهان سه بعدی را در ذهن بازدیدكنندگان خود متبادر می‌سازند و به‌ آنان امكان می‌دهند كه روح نافذ خویش را در مورد میراث خود بكار بسته و از این راه به كنجكاوی خود میدان عمل دهند

سخن درباره برنامه فیزیکی موزه هنر و دانلود دیاگرام موزه هنر را با گفته هایی از ماریو بوتا درباره طراحی موزه آغاز میکنیم:

اولین تلاش من در طراحی و كار روی پروژه؛ فهم موضوع است مثلاً وقتی موضوع؛ موزه باشد اول از خودم می‌پرسم: «موزه امروز چیست؟» برای من موزه نهادی است با خصلت معنوی نیرومند. مردم به موزه می‌روند تا در آن از هنرمندان و آثار هنری سوال كنند. بنابراین مسأله معنویت در آن مطرح است معنویتی كه در پس شكلهای زیبایی شناسی است. در واقع در پشت این شكلهای زیبایی شناسی یك تنش اخلاقی است كه باید منتقل شود.

برای من موزه امروز همان عملكرد كلیسای جامع باستان را دارد البته به عنوان كلیسای جامع غیر مذهبی جهان معاصر … چنین باز اندیشی در درون موزه دو قهرمان را ایجاد می‌كند قهرمان اول بازدید كننده است و دومی اثر هنری كه باید در موزه به سخن در آید پس من هم فضا را با این دیدگاه به دو فصل تقسیم می‌كنم: 1) فضایی كه بازدید كننده در آن حركت می‌كند. 2) فضای ملایمی كه اثر هنری در آن قرار می‌گیرد. (و در آن نباید اثر هنری تحت تأثیر معماری قرار گیرد.)

دانلود برنامه فیزیکی موزه هنر و استاندارد [Word]

دانلود برنامه فیزیکی موزه هنر و دانلود دیاگرام موزه هنر شامل یک فایل در قالب WORD است و در 31 صفحه گردآوری شده است. این فایل شامل جدول برنامه فیزیکی موزه هنر و ترسیم دیاگرام موزه هنر و جدول سرانه موزه هنر و شرح مختصری از ریزفضاهای موزه هنر از مطالعات معماری موزه انجام یافته در رساله معماری برای مقطع کارشناسی و ارشد است که در ادامه عناوین کلی این نوشتار آمده است.

جدول برنامه فیزیکی موزه هنر

دانلود دیاگرام موزه هنر و جدول سرانه و استاندارد ریزفضاهای موزه هنر

استاندارد فضاهای موزه هنر
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ
دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻻﺑﯽ
ﻻﺑﯽ ورودي
جداول برنامه فیزیکی طرح
دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮔﺎﻟﺮي
ﺑﺨﺶ اداري
تاسیسات برقی موزه
دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ
ﺑﺨﺶ فرهنگی – نمایشگاهی
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ی موزه هنر
دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ
ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﻬﺮي
دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ اداري
ﺑﺨﺶ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ
دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ بخش آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ  موزه هنر
دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ

دانلود دیاگرام موزه هنر و جدول برنامه فیزیکی موزه هنر

فرهنگ هر جامعه یك مفهوم كلی است و تمامی ارزش‌ها و یافته‌های معنوی مردمان آن جامعه را در بر می‌گیرد. پس فرهنگ میراث هر قومی است كه از پیشینیان بر گرفته شده و به نسل‌های بعد انتقال یافته است. فرهنگها و تمدن‌ها زاده می‌شوند، كودكی و نوجوانی دارند. كمال می‌یابند و به پیری می‌رسند و بالاخره از میان می‌روند. موزه ها نمایش این روند تاریخی فرهنگی هر اجتماع هستند. 

دانلود مطالعات موزه Doc تاریخچه موزه و جدول برنامه فیزیکی موزه هنر دانلود دیاگرام موزه هنر word رساله موزهآشنایی با معماری بناهای فرهنگی 

دین و تاریخ و اقتصاد و سیاست همگی برآمده از فرهنگ یک جامعه هستند و شناخت فرهنگ یک جامعه بسیار حائز اهمیت است. بناهای فرهنگی کالبدی برای نشان دادن این سرمایه عظیم به آیندگان است. همکاران ما در موسسه معماری زرنقش مطالب مفیدی درباره انواع فضاهای فرهنگی و تفریحی ارایه کرده است که می توانید در ادامه این مطالب را دنبال کنید:

نحوه کارکرد  و عملکرد موزه

بودجه موزه‌ها معمولاً از پول عمومی تأمین می‌شود و توسط هیئت مدیره هدایت می‌شود. مهم است که هنگام طراحی آنها به این نکته توجه داشته باشید تا بتوانند نیازهای بازدیدکنندگان خود را برآورده کنند و در عین حال از نظر مالی نیز پایدار باشند. یک موزه گاهی اوقات برای نگهداری یک مجموعه خاص طراحی می شود، اما ممکن است به گونه ای طراحی شود که نمایشگاه ها و مجموعه های مختلفی در طول سال داشته باشد. نوع مجموعه ها در مطالعات موزه و برنامه فیزیکی موزه هنر و اصول طراحی موزه تاثیر خواهد داشت.

انواع موزه در ایران و جهان

موزه ها انواع مختلفی دارند، از جمله:

 • موزه هنر
 • موزه های تاریخ طبیعی
 • موزه های معماری
 • موزه های علم
 • موزه های جنگ و تاریخ
 • موزه های کودکان
 • موزه های باستان شناسی
 • و البته بسیاری دیگر

موزه‌ها نه تنها از منظر مکان و سفر، بلکه از نظر دسترسی و رفت و آمد از طریق ساختمان نیز باید برای همه نوع افراد به راحتی در دسترس باشند. یک راه خوب برای شروع به فکر کردن در مورد اینکه می خواهید موزه شما چگونه طراحی شود، دیدن نمونه های دیگر از سراسر جهان است!

دانلود برنامه فیزیکی موزه هنرهای معاصر

جدول برنامه فیزیکی موزه هنر

موزه‌ها می‌توانند از نظر اندازه، نوع و هدف بسیار متفاوت باشند، بنابراین مهم است که بتوانیم با دانلود مطالعات موزه ویژگی‌ها و زمینه‌های خاص پروژه را با توسعه مفاهیم محدود کنیم. برخی از موزه‌ها تعداد زیادی کارمند، متخصصان واجد شرایطی را استخدام می‌کنند که مجموعه‌ها را مدیریت، مدیریت و نگهداری می‌کنند. با این حال، موزه‌های دیگر، ممکن است به تعداد کمی از کارکنان برای نظارت بر نمایشگاه‌ها نیاز داشته باشند.

در حالی که هیچ فرمول استانداردی برای برنامه ریزی فضا و مناطق برای موزه وجود ندارد، به دلیل تنوع آنها، بسیاری از الزامات از مختصر مشتری، نوع مجموعه، هدف و غیره ناشی می شود. در اصول طراحی موزه و تنظیم برنامه فیزیکی موزه درک ماموریت موزه و ایجاد یک چیدمان جالب برای مجموعه ها مهم است. کلید این امر گردش در فضاها و نحوه تعامل بازدیدکنندگان با نمایشگاه است.

استقبال از بازدیدکنندگان در چند قدمی اول موزه باید یکی از بزرگترین اولویت های آن باشد. معمولاً داشتن نوعی علامت راهنمایی که افراد را به بخش‌ها یا نمایشگاه‌های مختلف هدایت می‌کند و اطلاعاتی در مورد اتفاقات جاری در ساختمان ارائه می‌کند، مفید است. موزه‌ها معمولاً با مسیرهای جریان روشن طراحی می‌شوند تا بازدیدکنندگان بتوانند به راحتی راه خود را پیدا کنند، در حالی که مکان‌های زیادی را نیز فراهم می‌کنند که در آن‌ها می‌توانند آزادانه در آن‌ها سرگردان و کاوش کنند.

ریزفضاهای موزه و دانلود دیاگرام موزه هنر

در حالی که هیچ فرمول استانداردی برای طراحی موزه وجود ندارد، در اغلب موارد مجموعه ای از فضاهای مختلف به طور کلی در بیشتر موزه ها دیده می شود. ارزیابی اینکه چگونه این فضاها باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند و اینکه چگونه مردم و کارکنان بین این فضاها گردش خواهند کرد، مهم است. برنامه فیزیکی موزه هنر می تواند شامل (اما محدود به موارد زیر نیست):

 • مناطق نمایش عمومی
 • ذخیره سازی برای نمایشگاه هایی که در حال حاضر نمایش داده نمی شوند
 • منطقه حفاظت شده
 • جمع آوری داده ها
 • بارگیری/تخلیه
 • بسته بندی/باز کردن بسته بندی
 • کارگاه
 • امکانات کارکنان
 • لابی / پذیرایی
 • فروش/فروشگاه
 • کافه
 • امکانات سرویس بهداشتی عمومی
 • فضاهای رویداد
 • اتاق های آموزشی

در حالی که موزه هنوز به روی عموم باز است، چگونه مجموعه ها منتقل می شوند؟ آیا کارکنان از تیراژ مشابه مردم استفاده خواهند کرد؟ مجموعه های جدید قبل از انتقال به مکان های نمایشگاهی در کجا ذخیره می شوند؟ مجموعه های جدید چگونه تحویل و پردازش می شوند؟ مجموعه های قدیمی چگونه بسته بندی و ارسال می شوند؟ چه تعداد از این مناطق نیاز به کنترل آب و هوا دارند؟ اینها تنها چند سوال است که باید در نظر گرفته شود.دانلود مطالعات موزه Doc تاریخچه موزه و جدول برنامه فیزیکی موزه هنر دانلود دیاگرام موزه هنر word رساله موزه

دیاگرام موزه هنرهای معاصر

دسترسی موزه

همانطور که قبلا ذکر شد، مهم است که موزه برای همه قابل دسترسی باشد و این باید در طول فرآیند طراحی در نظر گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که دسترسی به آن یک فکر بعدی نیست. ساختمان باید بتواند افراد با هر نوع معلولیتی را در خود جای دهد. این می تواند در سه حوزه مختلف قرار گیرد.

جهت گیری و ورودی موزه

کاربران باید بتوانند به راحتی و ایمن به ساختمان نزدیک شده و وارد آن شوند. اگر این ساختمان یک ساختمان تاریخی موجود با محدودیت‌های دسترسی است، می‌تواند در نظر گرفتن تغییری در نقطه ورودی اصلی باشد تا به همه امکان دسترسی به ساختمان در مکان مناسب‌تری را بدهد.

دسترسی ها و ارتباطات افقی و عمودی موزه

همه بازدیدکنندگان باید بتوانند با استفاده از مسیرهای مشابه، با یا بدون معلولیت، در ساختمان تردد کنند. در حالت ایده‌آل، آسانسورها باید نزدیک به راه پله اصلی باشند تا به همه اجازه دهند جریان یکسانی را در فضاها تجربه کنند. امکانات معلولان باید در هر طبقه در دسترس باشد تا امکان دسترسی آسان فراهم شود.

کارکنان موزه

همه مناطق دیگر که برای عموم باز نیست باید به راحتی برای یک کاربر ویلچر قابل دسترسی باشد و دارای امکانات مناسب در سطح اداری باشد. تمام الزامات دسترسی در مقررات محلی ساختمان ذکر شده است، رعایت این دستورالعمل ها مهم است. با این حال، من همیشه سعی می‌کنم از حداقل الزامات فراتر بروم تا مطمئن شوم که همه تا حد امکان از دسترسی و استفاده از موزه به یک اندازه لذت می‌برند.

سیرکولاسیون و روابط فضایی موزه

نحوه سیرکولاسیون و گردش بازدیدکنندگان در موزه بخش مهمی از تجربه کاربر است. آیا پیمایش آسان است؟ آیا مسیر داستانی دارد؟ سوالاتی از این قبیل به تعیین چگونگی تجربه بازدیدکنندگان از ساختمان و پیشرفت در نمایشگاه ها کمک می کند.

علائم و راهنمایی بخش مهمی از طرح گردش یک موزه است که به راهنمایی بازدیدکنندگان در مسیر پیشنهادی از طریق نمایشگاه ها کمک می کند تا بهترین تجربه موزه را به دست آورند. بازدیدکنندگان خارجی و نحوه انتقال این اطلاعات به آنها را در نظر بگیرید. ورودی موزه باید نشانه روشنی از چیدمان ساختمان، تیراژ پیشنهادی و امکاناتی که در دسترس بازدیدکنندگان است، ارائه دهد. این تضمین می‌کند که بازدیدکننده می‌تواند به مجموعه‌ها و سایر خدمات موزه در دسترس دسترسی پیدا کند.

گردش در موزه ممکن است شکل خطی داشته باشد، جایی که ابتدا، میانه یا پایان واضح وجود دارد. گردش همچنین می تواند یک حلقه باشد، جایی که بازدید کننده از میان مجموعه ها هدایت می شود و در ابتدا به پایان می رسد. گزینه های دیگر عبارتند از هسته و ماهواره، که در آن مناطق مرکزی بیشتر با اتاق های نمایش کوچک منشعب از آنها وجود دارد. در برخی موارد ترکیبی از همه موارد فوق وجود خواهد داشت.

پله ها، پله برقی ها و آسانسورها باید مطابق با مقررات محلی ساختمان طراحی شوند. گردش در فضاها یکی از مهم ترین بخش های برنامه ریزی و چیدمان موزه خواهد بود و نباید دست کم گرفت. با دانلود دیاگرام موزه هنر شما می تونید با نمونه ای از این روابط عملکردی آشنا شوید.

نمایش و ارتباط گالری های موزه

نحوه نمایش و ارتباط نمایشگاه ها نقش مهمی در تجربه بازدیدکنندگان دارد. کارکنان چگونه مجموعه ها را به بازدیدکنندگان منتقل خواهند کرد؟ بازدیدکنندگان چه چیزی را می خواهند ببینند؟ رسانه های مختلفی وجود دارد که می تواند ارتباط مجموعه ها را با بازدیدکنندگان تسهیل کند که عبارتند از:

 • نمایشگر گرافیکی
 • ویدئو و صدا
 • تئاتر
 • ویدئو
 • اشیاء ساکن
 • اشیاء لمسی
 • کامپیوتر تعاملی
 • انیماترونیک
 • بازسازی
 • محیط های کاری و موارد دیگر

هنگام تنظیم برنامه فیزیکی موزه هنر و برنامه ریزی برای نحوه تجربه بازدیدکنندگان از نمایشگاه، خلاق باشید و خارج از چارچوب فکر کنید. به رنگ ها، داستان ها و اینکه چگونه همه چیز ممکن است به هم متصل شود فکر کنید. بسته به نمایشگاه‌ها، مهم است که فضای زیادی بین و اطراف نمایشگاه‌ها وجود داشته باشد تا بازدیدکنندگان بتوانند بدون شلوغ شدن توسط بازدیدکنندگان دیگر، آنها را به وضوح تجربه کنند.

عناصر تعاملی به بازدیدکنندگان این امکان را می‌دهند که در مورد موضوع کاوش کنند و بیشتر بیاموزند، در حالی که صدا می‌تواند حال و هوا یا فضایی ایجاد کند. نورپردازی نیز مهم است تا به بینندگان اجازه دهد تا نمایشگاه ها را به وضوح ببینند، اما همچنین می تواند فضا را ایجاد کند. مطمئن شوید که تابلوی شما واضح و به خوبی نوشته شده باشد تا بازدیدکنندگان بتوانند به راحتی آنچه را که مشاهده می کنند متوجه شوند.

فضای آرشیو و ذخیره سازی موزه

فضاهای ذخیره سازی علاوه بر نمایش مجموعه ها به بازدیدکنندگان، به ماهیت مجموعه ها و کارهای انجام شده در موزه بستگی دارد. فضاهای ذخیره‌سازی ممکن است نیاز به دسترسی کارکنان برای ارزیابی مجموعه‌ها داشته باشند، یا ممکن است مکان‌های نگهداری موقت در حین جمع‌آوری و تغییر باشند. در تنظیم برنامه فیزیکی موزه هنر باید به این نکته توجه داشته باشید.

عموماً فضاهای ذخیره سازی برای عموم باز نخواهد بود و صرفاً توسط کارکنان موزه استفاده می شود. الزامات ذخیره سازی برای هر موزه خاص خواهد بود و درک الزامات برای اطمینان از فراهم شدن فضای کافی مهم است. همچنین برای کسب اطلاعات ببیشتر در زمینه طراحی انواع آرشیو ها و بایگانی های دیجیتال می توانید مقاله ” اصول و ضوابط طراحی آرشیو و بایگانی تاریخی “ را مطالعه کنید.

امکانات عمومی و سرویس های بهداشتی

در تنظیم برنامه فیزیکی موزه هنر باید توجه داشت که مکان های عمومی و سرویس های بهداشتی باید به راحتی در سرتاسر ساختمان قرار گیرند. بازدیدکنندگان موزه اغلب زمان زیادی را در ساختمان می گذرانند و به لحظاتی برای استراحت نیاز دارند. مناطق نشستن و استراحت باید برای استفاده بازدیدکنندگان همراه با الزامات معمول بهداشتی در دسترس باشد. کافه‌ها اغلب در ورودی موزه قرار دارند تا به بازدیدکنندگان امکان دسترسی به نوشیدنی‌ها در شروع یا پایان بازدیدشان را بدهند.

نورپردازی گالری موزه

طراحی نور در موزه یا ساختمانی که اشیاء حساس را در خود جای می دهد فرآیند پیچیده ای است که باید در دانلود مطالعات موزه مورد توجه باشد. قبل از هر چیز باید در مورد تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر روی نمایشگاه ها توجه شود. نور مستقیم خورشید نباید روی یک آیتم مجموعه بیفتد و مدارک راهنمایی دقیقی در رابطه با اشعه ماوراء بنفش و دوز نور وجود دارد که فراتر از محدوده این مقاله است.

نورپردازی همچنین می تواند حس و حال و تجربه ای را برای بازدیدکنندگان به هنگام عبور از مجموعه ها ایجاد کند. مهم است که بازدیدکنندگان در معرض تغییرات شدید در روشنایی قرار نگیرند زیرا ممکن است ناراحت کننده باشد. با این حال، تغییرات در نور به منظور ایجاد علاقه مهم است. همچنین می توان از نورپردازی رنگی و همچنین انواع مختلف چراغ استفاده کرد. می توان از آن برای ایجاد هایلایت و سایه در اطراف مجموعه استفاده کرد. معمولاً برای طراحی موزه با یک متخصص نور مشورت می شود.

آب و هوا، محیط و دما

مجموعه های موزه اغلب به هر گونه نوسانات دما، رطوبت و آلودگی هوا حساس هستند. بنابراین مهم است که شرایط اقلیمی به دقت در دانلود مطالعات موزه مورد بررسی قرار گیرد. راهنماهایی در دسترس هستند که رطوبت نسبی و دمای مناسب را برای موزه‌ها و گالری‌ها نشان می‌دهند. این احتمال وجود دارد که برای کمک به طراحی محیطی موزه، برای اطمینان از حفاظت از آثار، با یک متخصص مشورت شود.

امنیت موزه

امنیت یک نکته مهم برای طراحی هر موزه است. ایمنی کارکنان موزه، بازدیدکنندگان و مجموعه ها با توجه به فاکتورهای زیادی از اهمیت بالایی برخوردار است. کاهش نقاط ورود به موزه اجازه می دهد تا مناطق دسترسی به دقت نظارت شوند. معمولاً یک ورودی واحد برای عموم، با دسترسی اضافی برای کارکنان و تحویل کالا کافی است. ورودی ها و خروجی ها از نظر امنیت بخش آسیب پذیرتر ساختمان هستند و در هنگام طراحی نیاز به توجه ویژه دارند.

در تنظیم برنامه فیزکی موزه هنر دقت داشته باشید که موزه‌ها اغلب به دلایل امنیتی زون بندی می‌شوند، دسترسی در روز برای همه بازدیدکنندگان فعال است، اما امنیت در شب افزایش یافته است. بازدیدکنندگان را می توان قبل از ورود به موزه از طریق یک ایست بازرسی امنیتی فرستاد. کارمندان موزه می توانند یونیفرم بپوشند تا به راحتی شناسایی شوند و در مورد نحوه رسیدگی به شرایط اضطراری و پروتکل هایی که باید رعایت شوند آموزش ببینند.

تمام مجموعه ها و نمایشگاه ها باید به طور مناسب از سرقت، خرابکاری و آسیب های تصادفی محافظت شوند. این ممکن است شامل استفاده از کابینت های شیشه ای برای قرار دادن نمایشگاه ها یا استخدام کارکنان امنیتی برای گشت زنی در فضاها و نظارت بر قطعات مهم یا گران قیمت باشد. باید فضایی برای تجهیزات و فرار ایمن از ساختمان در مواقع اضطراری فراهم شود.

نتیجه و جمع بندی

موزه ها اغلب ساختمان های نمادینی هستند که می توانند توجه و بازدیدکنندگان بین المللی را به خود جلب کنند. آنها گاهی اوقات می توانند در مرکز پروژه های بازآفرینی شهری قرار بگیرند که بودجه گسترده ای برای ایجاد یک نماد مدنی جدید از جامعه محلی دریافت می کنند. فرصتی برای طراحی عالی در تمام قسمت های موزه وجود دارد که پروژه ای هیجان انگیز را برای هر طراح ارائه می دهد.

دانلود دیاگرام موزه هنر و جدول برنامه فیزیکی موزه هنر

در نهایت امیدواریم فایل word ارایه شده در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشد و با دانلود دیاگرام موزه هنر و جدول برنامه فیزیکی موزه هنر ، رساله طرح نهایی خود را بهبود دهید. علاوه بر جدول برنامه فیزیکی موزه هنر ارایه شده در این بخش شما می توانید به صفحه ” مطالعات معماری و جدول سرانه و برنامه فیزیکی زرنقش “ نیز سر بزنید و مطالب ما را دنبال کنید.

دانلود مطالعات موزه Doc تاریخچه موزه و جدول برنامه فیزیکی موزه هنر دانلود دیاگرام موزه هنر word رساله موزه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برنامه فیزیکی موزه هنر ؛ دانلود دیاگرام موزه هنر [Word 31]”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…