تاریخ معماری ایران و جهان

مطابق شواهد باستانشناسی به دست آمده از بخش های مختلف محدوده جغرافیای تاریخی ایران می توان گفت که فلات ایران یکی از قدیمی ترین و تاثیرگذارترین کانون های معماری در جهان است. در دوره های تاریخی مختلف نیز به سبب ارتباط با کانون های مختلف معماری همانند معماری بین النهرین و معماری یونانی و معماری چین و هند، هنر و معماری ایرانی نقش به سزایی در تکامل و پیشرفت سبک های مخلف هنری داشته است. تاریخ معماری ایران را از نظر تاریخی می توان به چهار دوره پیش از تاریخ و دوره تاریخی و دوره اسلامی و در نهایت دوره معاصر تقسیم نمود که هر یک خود به دوره های کوچکتری نیز قابل تقسیم است.

تقسیم بندی دوره های مختلف تاریخ معماری ایران

معماری پیش از تاریخ

  • معماری ایلام
  • معماری ماد

معماری دوره تاریخی

  • معماری هخامنشی
  • معماری اشکانی
  • معماری ساسانی

معماری اسلامی یا دوره میانی

  • معماری شیوه خراسانی
  • معماری سبک رازی
  • معماری آذری
  • معماری شیوه اصفهانی

معماری معاصر ایران

 • معماری سبک تهران
 • معماری پهلوی
 • معماری بعد از انقلاب

مستندات و نقشه بناهای تاریخی و پروژه معماری اسلامی

این بخش شامل پروژه های تاریخ معماری ایران و مقالات و پروژه معماری اسلامی می باشد. همچنین در این بخش نقشه بناهای تاریخی و بعضاً شرح و تاریخچه و آسیب شناسی و طرح مرمت این بناها قرار داده شده است. تحلیل بناهای تاریخی مختلف و جزوه های درسی برای تدریس درس معماری اسلامی و معماری جهان نیز از دیگر مطالبی است که در این بخش قرار داده شده است. این جزوات در قالب پاورپوینت و با استفاده از منابع معتبر درسی تهیه و تنظیم شده است. خبر خوب اینکه مطالب این بخش توسط گروه معماری زرنقش همواره در حال تکمیل و بروزرسانی است پس حتما ما را دنبال کنید …

نمایش 1–12 از 72 نتیجه